Stichting Brabant Cultureel

De website Brabant Cultureel verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Brabant Cultureel. Het bestuur bestaat uit:

Frans Bakermans (voorzitter) was rector van het St Joriscollege en algemeen directeur van Scholengroep Het Plein in Eindhoven. Hij was vele jaren voorzitter van de Stichting Brabantsedag in Heeze en van theater Het Klein en organiseerde vele culturele activiteiten.

Johan Brosens (secretaris) was tot 2012 respectievelijk directeur van het Brabants Centrum voor het Amateurtheater (BCA) en het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant (CvA) en was vanaf 2009 sectordirecteur Amateurkunst van het provinciale instituut voor amateurkunst en kunsteducatie Kunstbalie. Bekleedt diverse bestuursfuncties binnen de wereld van de kunst en cultuur, zoals voorzitter van het Vincent van GoghHuis Zundert.

Frank Verberne (penningmeester) was bijna dertig jaar werkzaam bij diverse Noordbrabantse gemeenten. Tot september 2009 was hij bij de gemeente Best als directeur onder meer verantwoordelijk voor cultuur. Daarna werkzaam als interim manager, projectleider en organisatieadviseur binnen het openbaar bestuur.


Auteursrecht

De bijdragen in Brabant Cultureel (tekst, beeld en lay-out) zijn auteursrechtelijk beschermd. De pagina’s mogen enkel voor privégebruik worden gereproduceerd, wijzigingen mogen niet doorgevoerd en gereproduceerde stukken mogen niet zonder toestemming worden verspreid. Voor de afzonderlijke bijdragen gelden ook de auteursrechten van de betreffende auteur, fotograaf of illustrator.
Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2021 


Jaarverslagen en beleidsplannen

Jaarverslag redactie en financieel jaarverslag Brabant Cultureel 2022

Jaarverslag redactie en financieel jaarverslag Brabant Cultureel 2021

Jaarverslag redactie en financieel jaarverslag Brabant Cultureel 2020

Jaarverslag redactie en financieel jaarverslag Brabant Cultureel 2019

Jaarverslag redactie en financieel jaarverslag Brabant Cultureel 2018

Financieel jaarverslag en jaarverslag redactie 2017

Financieel jaarverslag en jaarverslag redactie 2016

Redactiebeleid Brabant Cultureel 2020-2024

Beleidsplan Stichting Brabant Cultureel 2018 – 2019


KvK nummer: 1806 1549

IBAN NL87 RABO 0301 3561 49

RSIN 8095.13.432

De Stichting Brabant Cultureel is opgenomen in het ANBI-register van de Belastingdienst