Redactie

Brabant Cultureel verschijnt sinds 2013 digitaal op www.brabantcultureel.nl. Vrijwel dagelijks vult de redactie de website aan met nieuw materiaal. 

Doelstelling

Brabant Cultureel volgt op een kritische en weerspiegelende wijze het totale kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant. Het digitale platform wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie, vastgelegd in een redactiestatuut.

Redactie

Hoofdredacteur: Emmanuel Naaijkens
Eindredactie: Lauran Toorians
Beeldredactie: Hans Lodewijkx
Webredactie: Emmanuel Naaijkens
Redactie-ondersteuning: Irma van Bommel redactiebrabantcultureel@gmail.com
Nieuwsbrief en aanmelden nieuwsbrief:
 Hans Lodewijkx info@brabantcultureel.nl

Anja van den Akker werkte ruim 35 jaar als journalist bij onder meer De Persdienst, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, GPD en de Nederlandse Dagblad Unie, met als specialisatie media, kunst, cultuur en interviews. Tot 2015 was ze cultuurcoördinator bij De Persdienst. Ze studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Nijmegen.

Irma van Bommel studeerde kunstgeschiedenis en schrijft freelance over beeldende kunst en cultuur. Schreef onder meer voor de kunstredactie van Eindhovens Dagblad.

Joep Eijkens studeerde moderne geschiedenis en werkte lange tijd bij Brabants Dagblad, alvorens freelance verder te gaan als publicist en fotograaf. www.eijkens.nl

Joke Knoop  trad in februari 2016 toe tot de redactie van Brabant Cultureel. Op 26 juni 2019 is zij overleden, 66 jaar oud. Joke Knoop had een lange staat van dienst in de journalistiek.  Ze was in diverse functies verslaggever bij het Brabants Dagblad. Ze heeft zes non-fictie boeken op haar naam met uiteenlopende onderwerpen als een biografisch boek over Audax- topman Jacques de Leeuw, een tuinboek in opdracht van een hovenier, een boek over de Hasseltse kapel in Tilburg en een boek over het Missionair Service Centrum.

Corien Ligtenberg studeerde kunstgeschiedenis en journalistiek en werkte op de kunstredactie van Dagblad van het Noorden. Ze schreef twee non-fictieboeken over architectuur en werkte voor onder meer architecten, designers en vakbladen. Na drie jaar bij literaire uitgeverij World Editions werkt ze weer zelfstandig als tekstschrijver en redacteur.

Hans Lodewijkx is zelfstandig grafisch ontwerper in Tilburg. Hij is in 1986 afgestudeerd aan de Academie Sint Joost te Breda. Onder de naam HL-Lab heeft hij een werkplaats annex grafisch laboratorium. Het huidige logo van Brabant Cultureel is van zijn hand.

Emmanuel Naaijkens werkte bij het Brabants Dagblad onder meer als verslaggever, chef centrale redactie en onderwijsredacteur. Sinds 2010 freelance onderwijsjournalist, vooral in vakbladen. Lokaal actief op gebied van cultuur en historie. www.onderwijsbrabant.nl

Pieter Siebers Studeerde (kunst)geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radbouduniversiteit). Was o.a. woordvoerder van de Universiteit van Tilburg en hoofdredacteur van de universiteitskrant. Werkt daar nu als projectleider academisch erfgoed. Schrijft vooral over beeldende kunst. 

Lauran Toorians studeerde geschiedenis en vergelijkende taalwetenschappen en werkt freelance als historicus, Keltoloog en publicist op het gebied van kunst en cultuur. www.laurantoorians.com

Jace van de Ven, van huis uit jurist, schreef ruim dertig jaar culturele artikelen en columns voor Brabants Dagblad. Tussen 2003 en 2005 was hij de eerste stadsdichter van Tilburg.

Arnold Verplancke heeft als dagbladjournalist jarenlang over cultuur geschreven. Hij is theaterrecensent geweest, chef kunstredactie en later hoofdredacteur. Studeerde daarnaast (sociale) pedagogiek en vervolgens theologie met als afstudeerrichting ‘christendom en islam’. Blog: Arnold Verplancke Journaal

Carina van der Walt (Welkom, ZA) studeerde Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde en woont sinds 2007 in Tilburg. Zij debuteerde als dichter in Nuwe Stemme 5 (2013), publiceerde samen met Willy Martin Amalgaam (2015) en samen met animatiefilmer Diek Grobler Parys Etudes (2018). Gedichten en kortverhalen verschenen in diverse literaire tijdschriften en webmagazines. Zij is vaste medewerker van Beeldenmagazine, kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst. www.carinavanderwalt.com

Medewerkers redactie

Camiel Hamans O.a. oud-hoofdredacteur van Brabant Cultureel, plaatsvervangend hoofdredacteur van BN DeStem, hoofd culturele programma’s KRO radio. Studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de UvA, promoveerde in 2021. Schrijft vooral over muziek en literatuur. 

Len Munnik Sinds 1979 zelfstandig illustrator. In 1981 werkte hij voor dagblad Trouw met politieke tekeningen. Len tekent nog steeds o.a. voor Trouw, AOB, SP en PAX. Twee keer won hij de Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het jaar. www.munnik.nl

René van der Velden  Werkte 35 jaar bij BN DeStem o.a. als verslaggever, eindredacteur, chef van de stadsredactie in Breda. Hij was tien jaar chef van de kunstredactie. Schrijft vooral interviews en reportages.

Kees van Dongen Zelfstandig persfotograaf, werkte veel voor BN DeStem. Verzorgt het beeld bij verhalen van René van der Velden.


Peter van Vlerken Was o.a. verslaggever, chef eindredactie en chef kunst van het Eindhovens Dagblad. Schrijft vooral over literatuur. Publiceerde twee romans. 

Hein van Kemenade Was bijna 34 jaar boekhandelaar op het Ginneken in Breda. Studeerde er aan de Sociale Academie, werkte daarnaast bij de Vrije Boekhandel en rolde zo het boekenvak in. Werkt ook mee aan het culturele radioprogramma GrensGeluiden. Interviewt schrijvers en recenseert boeken. www.heinvankemenade.nl

Henk Naaijkens Studeerde aan de bibliotheekacademie en eerstegraads Nederlands op het Moller. Was mediathecaris, taaltrainer en redacteur op onder andere Fontys Hogescholen. Leverde bijdragen aan diverse publicaties. Brede oriëntatie op sport, literatuur, kunst en cultuur.

Han Roijakkers Studeerde Nederlandse taal en letterkunde en was werkzaam in reclame en onderwijs. Schrijft over literatuur en beeldende kunst en volgt in het bijzonder het werk van A.F.Th. van der Heijden. Houdt een blog bij, Kantelpunt.

Henk van Weert Werkte tot 2015 als journalist bij het Eindhovens Dagblad. Hij was onder meer kunstredacteur, eindredacteur, PSV-watcher, economieredacteur en hoofdredacteur. Voor Brabant Cultureel is hij op allerlei gebieden actief als schrijver en fotograaf. 

Fotografen

Piet den Blanken (1951 – 2022) was fotojournalist en documentair fotograaf, gespecialiseerd in sociaal-economische onderwerpen. www.denblanken.com

Joep Eijkens zie > redactie

Isabelle Woudsma is afgestudeerd in Fotografisch Beeld en Visuele Communicatie aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Werkt als freelance fotograaf.

Henk van Weert zie > medewerkers

De redactie is bereikbaar via redactiebrabantcultureel@gmail.com. Het mailadres staat open voor vragen of opmerkingen en uiteraard ook met voorstellen voor onderwerpen en persberichten. Ook literaire kopij (korte verhalen, romanfragmenten, poëzie, essays en dergelijke) kan op dit adres worden ingestuurd. De redactie beoordeelt inzendingen op kwaliteit (en gaat hierover niet in discussie). Alleen nieuw, niet eerder of elders gepubliceerd werk komt in aanmerking.

De redactie doet steeds haar uiterste best om eventuele rechthebbenden van foto’s en illustraties te achterhalen. Personen of instellingen die desondanks denken aanspraak te kunnen maken op rechten worden verzocht contact op te nemen met de redactie.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2024