Oplossing in de maak voor financieel tekort Lustwarande

Ina Adema, Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, opent op zondag 7 juli 2024 de veertiende editie van Lustwarande in Tilburg. Het doorgaan van deze gerenommeerde expositie van hedendaagse kunst in de open lucht was lang onzeker doordat Lustwarande met een flink financieel tekort kampt. Er is nu een oplossing in de maak om het gat van vijftigduizend euro eenmalig te dichten.

Het voortbestaan kwam in gevaar nadat de Provincie Noord-Brabant in 2020 een aanvraag voor een structurele subsidie voor de periode 2021-2024 afwees. De organisatie spande vervolgens een juridische procedure aan om het besluit van de provincie ongedaan te maken. De rechtbank gaf Lustwarande gelijk, maar de Raad van State oordeelde op formele gronden dat de provincie in 2020 terecht had besloten om geen vierjarige subsidie toe te kennen. Door die uitspraak hing de toekomst van de kunstmanifestatie aan een zijden draadje.

Henk Visch > Du Livre du Matin, brons. Te zien op GODHEAD – Idols in Times of Crisis, 2022.

De stichting heeft onlangs overleg gevoerd met de nieuwe gedeputeerde Bas Maes (SP, onder meer cultuur) om te zoeken naar een oplossing. En die lijkt gevonden te zijn. De provincie gaat het tekort van Lustwarande niet aanzuiveren, want dat zou gezien het eerdere besluit om de subsidieaanvraag af te wijzen niet logisch zijn. Wel spant de gedeputeerde zich in om andere financieringsbronnen te vinden, aldus een woordvoerder. En de verwachting is dat dit gaat lukken.

Hoopvol over toekomst Lustwarande

Na de zomer praten beide partijen verder. Directeur Chris Driesen van Lustwarande laat desgevraagd weten hoopvol te zijn over een goede afloop. Voor Lustwarande is 2024 een cruciaal jaar, omdat er subsidie kan worden aangevraagd voor de periode 2025-2028. Bij een faillissement van het evenement zou zo’n aanvraag een gepasseerd station zijn. En daarmee ook de viering van het vijfentwintigjarig bestaan.

Arbos 2024 > Tatiana Wolska is als tweede kunstenaar op locatie gestart met het maken van haar nieuwe werk. Vier dagen lang heeft ze gebouwd aan Standby, waar je in kunt gaan liggen. Beeld > Nieuwsbrief Lustwarande

De veertiende editie van Lustwarande staat in het teken van hout in de hedendaagse sculptuur. De titel is dan ook ‘Arbos’. De kunstwerken zijn van 7 juli tot en met 6 oktober 2024 te zien in de Oude Warande in Tilburg. In totaal tien kunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren hun creaties. (en)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *