Museum Boijmans Van Beuningen koopt aardappels van Vincent van Gogh

Met steun van de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds, de VriendenLoterij, particuliere donateurs, bedrijven en nalatenschappen is Museum Boijmans Van Beuningen erin geslaagd het schilderij ‘Stilleven met aardappels’ van Vincent van Gogh te verwerven. Het schilderij was al ruim veertig jaar als bruikleen aanwezig in de collectie van het museum, maar is nu dus in eigendom. Het is de zevende Van Gogh in het bezit van het Rotterdamse museum.

Vincent van Gogh, Stilleven met aardappels (1886-1887). Collectie > Museum Boijmans Van Beuningen

Vincent van Gogh schilderde het ‘Stilleven met aardappels’ in 1886/1887 in Parijs, nadat hij in 1885 enige tijd aan de kunstacademie in Antwerpen had gestudeerd. Het schilderij markeert de overgang van de donkere werken uit zijn Brabantse periode naar de kleurenrijkdom die zijn latere, in Frankrijk gemaakte werken kenmerkt. Het werk is minder somber van toon dan zijn Brabantse werk en is behoorlijk expressief. Aan zijn broer Theo schreef hij dat hij aardappels en de textuur ervan zo wilde weergeven dat ze net zo bonkig en knoestig zouden overkomen als in het echt. Hij wilde het gevoel overbrengen dat ze naar je kop gesmeten zouden kunnen worden. Maandag 11 maart 2024 werd deze nieuwe aanwinst gepresenteerd in het Depot Boijmans Van Beuningen. Het museum zelf zal wegens verbouwing nog geruime tijd dicht zijn, maar het nieuwe Depot is te bezoeken. (lt)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *