Loket Impulsgelden definitief dicht, laatste subsidies toegekend

Achttien culturele projecten in Noord-Brabant hebben subsidie gekregen op basis van het zogeheten Impulsgeldenprogramma. In totaal gaat het om een bedrag van bijna € 720.000. De initiatiefnemers van die achttien projecten zijn de laatsten die in aanmerking kwamen, want het loket waar de aanvragen konden worden ingediend is definitief dicht.

Deze subsidieregeling werd in 2013 gelanceerd om instellingen en cultuurmakers in staat te stellen zich professioneel verder te ontwikkelen en te werken aan innovatieve projecten. In die periode zijn zo’n 770 aanvragen gehonoreerd. Uit onderzoek in opdracht van Kunstloc Brabant – dat de regeling namens de provincie uitvoerde – is gebleken dat de Impulsgelden een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de culturele sector. Belangenorganisatie de Kunst van Brabant reageerde vorig jaar verbijsterd toen bekend werd dat de provincie de regeling wilde beëindigen.

Beeld uit de video ‘Little Eye’ van zangeres/performer RHIANNIN (Rianne Wilbers). Zij heeft bijdrage gekregen uit de Impulsgelden om zich verder te ontwikkelen. Bekijk hier de video en laat je verrassen.

De provincie heeft er een punt achter gezet, omdat het tijd werd geacht voor een andersoortige regeling. Die koerswijziging vloeit voort uit beleidskader ‘Levendig Brabant 2030’ dat Provinciale Staten in februari 2023 heeft vastgesteld. “Het nieuwe kader schetst in hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren en legt passende, nieuwe accenten. De provincie wil met dit nieuwe beleidskader aantrekkelijk en levendig zijn voor iedereen, juist ook voor doelgroepen die momenteel nog niet bereikt worden. Daarnaast hechten we waarde aan het onderscheidend en innovatief zijn, het aantoonbaar meerwaarde bieden, en wezenlijk verbindend op de grote maatschappelijke opgaven”, aldus een woordvoerder namens gedeputeerde Jos van der Horst (energie en cultuur, SP).

Momenteel is de provincie met allerlei betrokkenen in gesprek over de opzet van een nieuwe subsidieregeling. Naar verwachting kunnen in de tweede helft van 2024 aanvragen worden ingediend. Tot die tijd lopen er twee tijdelijke regelingen. (en)

Lees over alle toegekende projecten op de website van Kunstloc

Drie voorbeelden van projecten

Grensoverschrijding in het theater
MAST Makers is een Tilburgs theatercollectief waarvan Stephan Christiaan Peters en Mats Lodenstijn het hart vormen. Met hun project ‘Diva’s op Stal’ besteden zij aandacht aan grensoverschrijdende situaties binnen de podiumkunsten, met als centrale vraag: hoe maakt de cultuur binnen de wereld van de podiumkunsten het voor sommigen aantrekkelijk en mogelijk en voor anderen juist moeilijk en ingewikkeld om zich erin te bewegen?

Kunstsmullen in Heeze-Leende
Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende organiseert sinds 2012 jaarlijks ‘Kunstsmullen’, een cultureel evenement in de gemeente Heeze-Leende waarbij het landschap centraal staat. In het eerste kwart van de vorige eeuw was Heeze een van de bekendste kunstenaarsdorpen van Nederland. De schilders die er kwamen lieten zich inspireren door de natuur, het landschap rond het dorp en de mensen die er woonden. ‘Kunstsmullen’ is een begrip in de regio: de laatste editie trok rond de zevenduizend bezoekers.

Klassieke muziek op accordeon
Accordeonduo TOEAC uit Gemert, bestaande uit Renée Bekkers en Pieternel Berkers, treedt al ruim twintig jaar op als ambassadeur van het klassiek accordeon. Ze werken regelmatig samen met andere musici en componisten en met kunstenaars in andere disciplines zoals dans, theater, film en circus. Nu wil het duo met de impulsbijdrage een professionaliseringsslag maken op het gebied van marketing en communicatie en zich inhoudelijk ontwikkelen door de focus te leggen op het zelf componeren van muziek voor nieuwe voorstellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *