Vincent van Gogh bekent kleur in Drenthe

In 2023 werden we getrakteerd op twee exposities over nog onbekende perioden uit het leven van Vincent van Gogh. Het Van Goghmuseum in Amsterdam schonk aandacht aan de tijd dat hij in 1887 tijdens zijn verblijf in Parijs aan de Seine werkte. Het Drents Museum in Assen besteedt aandacht aan de drie maanden dat hij in 1883 in Drenthe werkte. Beide exposities behoorden tot de mooist vormgegeven museale presentaties van het jaar.

door Irma van Bommel alle beelden uit besproken boek

Zowel aan de recente expositie in het Van Goghmuseum als aan die in het Drents Museum ging gedegen onderzoek vooraf, wat resulteerde in boeiende publicaties. Daarmee wordt het beeld dat wij hebben van Vincent van Gogh (1853-1890) genuanceerd. Wat beide publicaties interessant maakt, is dat foto’s uit die tijd deel uitmaken van dat onderzoek en beide boeken méér zijn dan een tentoonstellingscatalogus. Brabant Cultureel besteedde eerder aandacht aan de expositie en het boek Van Gogh aan de Seine. De tentoonstelling in Assen heet Op reis met Vincent. Van Gogh in Drenthe. Het begeleidende boek kreeg dezelfde titel. Boek en expositie zijn het resultaat van acht jaar onderzoek door Annemiek Rens, hoofdconservator bij het Drents Museum.

Naar Drenthe om daar buiten te gaan werken

Begin september 1883 vertrok Vincent van Gogh vanuit Den Haag naar Drenthe om daar buiten te gaan werken. Hij reisde per trein naar Hoogeveen, over een spoorlijn die pas tien jaar eerder was aangelegd. Daar verbleef hij enkele weken en reisde toen per trekschuit door naar Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Van daaruit maakte hij een dagtocht naar Zweeloo. De tentoonstelling over zijn ‘Drentse periode’ is nog te zien tot en met 7 januari 2024; het boek blijft.

Vincent van Gogh, Landschap met turfhoop en boerderijen, Drenthe 1883, waterverf op papier (Van Gogh Museum, Amsterdam). Wat op een hutje lijkt (op de voorgrond) blijkt opgestapelde turf. 
Vincent van Gogh, Twee vrouwen in het veen, Drenthe 1883, olieverf op doek (Van Gogh Museum, Amsterdam. Vincent van Gogh Stichting). Net als de Franse schilder Jean-François Millet koos Van Gogh eenvoudige, hardwerkende mensen als onderwerp.

In de expositie kun je plaatsnemen in een van de nagebouwde treincoupés en via grote projecties (gerealiseerd door het bedrijf Sho Sho) van oude foto’s, tekeningen en schilderkunst, trekt het landschap aan je voorbij. Alsof je er door de ogen van Vincent naar kijkt. Van de drukke stad naar de rust van het platteland werkt natuurlijk onthaastend. Prachtige, rustgevende pianomuziek van componist Stijn Hosman draagt daaraan bij. Hosman, die studeerde aan de Fontys Academy of the Arts in Tilburg, schreef deze muziek speciaal voor de expositie.

Vincent van Gogh, Onkruid verbrandende boer, Drenthe 1883, olieverf op doek (Drents Museum Assen / Van Gogh Museum, Amsterdam). Dit schilderij werd in 2019 met steun van diverse fondsen voor 2,8 miljoen euro aangekocht door het Drents Museum, samen met het Van Gogh Museum Amsterdam.

In de expositie in Assen waren ‘maar’ zestien werken van Van Gogh uit zijn Drentse periode te zien. Toch kun je in deze presentatie uren doorbrengen, want er zijn ook veel negentiende-eeuwse werken te zien van de School van Barbizon (de eerste buitenschilders), de Haagse School en werken van zeventiende-eeuwse landschapsschilders waar Van Gogh zich door liet inspireren. Namen noemde hij in brieven aan zijn broer Theo. Delen uit deze brieven zijn te lezen als een reisdagboek van Van Gogh in Drenthe en zijn als zodanig opgenomen in zowel de expositie als het boek.

In de leer bij zijn oom Anton Mauve in Den Haag

Slechts drie jaar eerder besloot Van Gogh kunstenaar te worden en ging hij in de leer bij zijn oom Anton Mauve in Den Haag. In navolging van Mauve, Van Rappard maar ook van onder anderen Hendrik Willem Mesdag, zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten en George Hendrik Breitner, besloot Van Gogh een poos in Drenthe te gaan werken. Ook om afstand te nemen van zijn geliefde Sien, met wie hij net de relatie had verbroken.

Vincent van Gogh, Man die een eg trekt, schets bij brief 400, pen en inkt, Nieuw-Amsterdam, zondag 28 oktober 1883 (Van Gogh Museum, Amsterdam). Van Gogh verbaasde zich erover dat boeren in Drenthe bij gebrek aan paarden vaak zelf het land bewerkten.

Hij verbleef drie maanden in Drenthe van september tot begin december 1883. In die tijd van het jaar trof hij er geen andere schilders. Hij had gehoopt Max Liebermann te treffen, maar ook die was na de zomer vertrokken. In het begin was Van Gogh enthousiast over het landschap, de uitgestrekte heide, de turfwinning en de avondschemering. In Drenthe wilde hij vooral de hardwerkende mensen op het land weergeven, naar zijn grote voorbeeld Jean-François Millet. Hij beschouwde zijn verblijf in Drenthe als een werkperiode waarin hij stappen kon zetten. Aan verkopen dacht hij nog niet. Maar het zat hem niet mee. De plaatselijke bevolking wilde niet of nauwelijks voor hem poseren, hij kon in Hoogeveen geen teken- en schildersmaterialen kopen, had geen atelierruimte en voelde zich eenzaam. Begin december had hij er genoeg van en vertrok naar Nuenen. Daar waren zijn ouders naartoe verhuisd sinds zijn vader daar predikant was geworden.

Vincent van Gogh, Landschap bij zonsopkomst, Drenthe 1883, olieverf op karton op paneel (particuliere collectie). Een van de kleurrijke werken van Van Gogh in Drenthe.

De kleuren lopen van de wanden over in de vloerbedekking

In Drenthe werkte Van Gogh in verschillende technieken. Hij maakte tekeningen in potlood en pen. Daarnaast schilderde hij in aquarel en in olieverf. Zijn olieverfschilderijen op doek zijn sober en somber van kleur, overeenkomstig zijn latere werken in Nuenen. Maar zijn aquarellen en een enkele olieverf op karton zijn opvallend kleurrijk. In de expositie zijn verschillende kamers gemaakt in de kleuren die Van Gogh aan het landschap gaf. Die kleuren lopen van de wanden over in de vloerbedekking, een vondst van het bedrijf Northern Light, dat verantwoordelijk was voor de vormgeving.

Vincent van Gogh, De Turfschuit, Drenthe 1883, olieverf op doek (Drents Museum, Assen). De man brengt turfplaggen naar de boot, de vrouw stapelt de turf. 
Vincent van Gogh, Landschap met een boerderij, Drenthe 1883, aquarel op papier (particuliere collectie, Canada). De aquarellen van Van Gogh zijn opvallend kleurrijk.
Vincent van Gogh, Ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam, Drenthe 1883, waterverf op papier (Groninger Museum, Groningen). Vanuit zijn logeeradres keek Van Gogh uit op deze ophaalbrug. De tekening is opvallend gedetailleerd. Waarschijnlijk is dit het laatste werk dat Van Gogh in Drenthe maakte.

De tekst in het boek is grotendeels geschreven door Annemiek Rens. Interessant is dat er een hoofdstuk met foto’s uit die tijd of van iets later datum is toegevoegd. Dat is samengesteld door historici Mark Gosling, conservator van het Drents Museum, en Jan van Zijverden, verbonden aan het naast het museum gelegen Drents Archief. Deze foto’s geven een beeld van hoe Van Gogh het landschap destijds aantrof. Tijdgenoten van Van Gogh zochten in Drenthe de romantiek van het nog niet door industrie aangetaste landschap. Van Gogh zelf richtte zich meer op het sociale aspect van het eenvoudige en armoedige plattelandsleven. Foto’s getuigen daarvan, maar geven ook een realistisch beeld van de vooruitgang, van de aanleg van kanalen, sluizen en bruggen, de turfwinning, het transport van turf via trekschuiten en de ontginning van de woeste gronden.

Friedrich Julius von Kolkow (uit Groningen), Aanleg van een nieuwe sluis in de Drentse Hoofdvaart bij Dieverbrug in 1879, foto (albuminedruk). (Drents Archief, Assen. Fotocollectie Rijkswaterstaat). Kanalen, sluizen en bruggen waren belangrijk voor de Drentse economie.
Geert Jannes Landweer (uit Assen), Een kleine plaggenhut op de heide bij Stuifzand, ten noorden van Hoogeveen, ca. 1890-1895 (Drents Archief, Assen. Fotocollectie Drents Museum). De arbeiders leidden een armoedig bestaan. Door stedelingen werd dit beeld van het hutje op de hei vaak geromantiseerd als een idyllisch verblijf in harmonie met de natuur.
Fotograaf onbekend. Typische turfwinningslandschap met hoge stapels turf en kleine woningen, ca. 1900-1910 (Drents Archief, Assen. Collectie glasnegatieven Valthermond). 
Fotograaf onbekend, Bloeiende veenkoloniën, ca. 1900-1910 (Drents Archief, Assen. Collectie glasnegatieven Valthermond). Op de voorgrond liggen natte turven te drogen. Links en rechts op de achtergrond zijn arbeiders bezig met het steken van turf. In de verte staan stapels turf te wachten op transport. De turf werd afgestoken tot op de zandlaag. De toplaag van het veen die apart gehouden was, werd gemengd met zand en (kunst)mest zodat vruchtbare landbouwgrond ontstond. 
Fotograaf onbekend, Het laden van een turfschip, circa 1920-1930 (Drents Archief, Assen. Collectie glasnegatieven Valthermond). Het transport van gedroogde turf vond plaats in het najaar, dus Van Gogh heeft dit ongetwijfeld gezien. Het hele gezin werkte eraan mee. Kinderen vulden kruiwagens met turf, mannen reden de kruiwagens naar de boot. Vrouwen stapelden zorgvuldig de turven zodat de lading niet ging schuiven. Of de modieus, in het wit geklede vrouw ook turf aan het stapelen was is de vraag. Aan de hand van haar kleding kunnen we de foto dateren in de jaren twintig van de 20ste eeuw.

‘Op reis met Vincent. Van Gogh in Drenthe’, tot en met 7 januari 2024 in het Drents Museum in Assen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *