Woongebouw De Rijp wint Bredase BLAStprijs 2023

Woongebouw De Rijp aan de Rijpstraat in Breda, ontworpen door DAT (De Architectenwerkgroep Tilburg), is door de jury unaniem uitgeroepen als winnaar van de BLAStprijs 2023. Thema van de prijs was dit jaar ‘Het woongebouw’. De sociale huurwoningen in De Rijp zijn bedoeld voor bewoners met en zonder hulpvraag. ‘De Rijp is een duidelijke winnaar. Aan de ambitieuze insteek zijn gedurende het proces geen concessies gedaan; het is echt een voorbeeldproject’, aldus de jury.

Woongebouw de Rijp aan de Rijpstraat in Breda is een voorbeeld van ‘Gemengd Wonen’. “Het is een mix van jong en oud, met of zonder hulpvraag. 20 van de woningen zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen. 
Naast de hoofdentree, centraal in het gebouw, ligt de gemeenschappelijke huiskamer, met keuken en eigen tuintje aan de openbare ruimte. Deze is heel toegankelijk voor iedereen die binnenkomt of langsloopt en is de huiskamer van de wijk.”

De BLAStprijs, de Bredase prijs voor Landschap, Architectuur en Stedenbouw, is een initiatief van architectuurplatform BLASt, ondersteund door de gemeente Breda. Doel is om de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Breda te stimuleren. De prijs werd dit jaar voor de achtste keer uitgereikt en de winnaar werd woensdagavond 29 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond. De BLAStprijs bestaat uit een plaquette met een geabstraheerde afbeelding van de Bredase roede, een historisch bouwkundige lengtemaat die uniek was voor de Baronie van Breda.

De bestaande stad biedt kansen en mogelijkheden

Net als andere steden staat Breda voor de opgave dat er duizenden woningen bij moeten komen om de wooncrisis te lijf te gaan. Maar de woningbouwopgave kan niet simpelweg worden opgelost door nieuwe wijken te bouwen. De bestaande stad biedt kansen en mogelijkheden. De grote vraag naar passende woningen, de veranderende samenstelling van huishoudens en de schaarse ruimte liggen ten grondslag aan de bouw van woongebouwen met gestapelde woningen – zowel nieuw als getransformeerd/gerenoveerd – in de bestaande stad. Om mee te dingen naar de BLAStprijs moest het woongebouw in de afgelopen vijf jaar zijn gerealiseerd en zijn opgeleverd voor november 2023.

“Ruimte voor ontmoeten, eigen inbreng van de bewoners en wederkerigheid worden gestimuleerd door de brede, lichte corridor, met vides tussen de vier verdiepingen. In het ontwerp zijn zichtlijnen gecreëerd tussen de woningen en verdiepingen, zodat mensen elkaar kunnen zien en contact kunnen maken. Elk appartement heeft een eigen nis met een bijzondere afwerking bij de voordeur. Hierdoor ontstaat ruimte voor een eigen persoonlijke invulling.”
“Om extra bij te dragen aan de biodiversiteit in de wijk zijn de gesloten gemetselde kopgevels voorzien van nestkasten voor gierzwaluwen en de zwarte roodstaart.”

De jury koos unaniem De Rijp tot winnaar. Zij oordeelde: ‘De Rijp is een duidelijke winnaar. De unieke stedenbouwkundige randvoorwaarde en specifieke doelgroepen zijn op een ingenieuze wijze samengebracht in een helder gebouw. De doordachte, ingetogen architectuur van dit project is zorgvuldig tot in detail doorgevoerd. De jury prijst het initiatief, de ambachtelijke aanpak en de aandacht voor de sociale component. Hier is duidelijk de juiste architect bij de opgave gekozen. De samenwerking van WonenBreburg met de gemeente Breda en diverse zorgorganisaties in deze pilot heeft geresulteerd in iets bijzonders en getuigt van lef. Deze menging van wonen met en zonder zorgbehoefte wordt de toekomst.’

Uit de negentien inzendingen werden er vier genomineerd. Behalve De Rijp waren dat  Breda Botanique (Parade) door 1meter98 in samenwerking met Delva Landscape Architects, De Hendric (hoek Stationslaan/Terheijdenstraat) door Nouwens Roovers Architectuur en Heilig Harthof/Heilig Hartkerk (Heilig Harthof & Baronielaan 22) door Architecten HMV. Dat laatste project kreeg een eervolle vermelding. De jury: ‘Op tal van plekken in het land wachten kerken op herbestemming; dit project laat overtuigend zien dat transformatie kansen biedt.’ (cl)

Foto’s > Michel Kievits. Citaten bij de foto’s > website DAT architecten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *