De boodschap die DDW wil uitdragen wordt urgenter

Dutch Design Week in Eindhoven richt zich al jaren op duurzaamheid, hergebruik van materialen en het visualiseren van wereldwijde problemen. Met het thema ‘Picture This’ – stel je dit eens voor – wordt die boodschap alleen maar urgenter. Producten en projecten van designers dragen bij aan bewustwording op velerlei terreinen.

door Irma van Bommel

De tentoonstelling van de bachelor- en masterprojecten van de Design Academy in Eindhoven, de Graduation Show, is nog steeds het interessantste en meest toonaangevende onderdeel van de Dutch Design Week (DDW). Hier wordt duidelijk hoe design kan worden ingezet bij het signaleren en soms ook het bieden van mogelijke oplossingen van maatschappelijke problemen. De expositie is dit jaar te zien in winkelcentrum Heuvel in het centrum van Eindhoven. Vooral de eerste verdieping van dit complex heeft te kampen met leegstand en dit blijkt nu een prima plek om de presentaties groepsgewijs in de verschillende (voormalige) winkelruimten te laten zien. Zelfs de pashokjes zijn benut. Hierin worden de meer intieme projecten getoond op kleine beeldschermen, zoals een project van Paul Combel over hoe queer- en transmensen hun lichaam ervaren en op zoek zijn naar een nieuwe identiteit.

Het materiaal is niet recyclebaar

Veel projecten gaan over hergebruik van materialen. Wies van den Maagdenberg vestigt de aandacht op productieprocessen waarbij veel restmateriaal ontstaat. Zo worden vinylvloeren standaard gemaakt in rollen van vier meter breed, weet ze. Heb je minder nodig, dan heb je al meteen te maken met ‘afval’, nog voordat het materiaal ooit is gebruikt. Het probleem is des te groter omdat het materiaal niet recyclebaar is. Van repen restmateriaal maakte zij diverse kunstwerken.

Werken van Wies van Maagdenberg vervaardigd van restmateriaal van vinyl. Graduation Show. Foto > Nicole Marnati

Er studeren veel buitenlandse studenten aan de Design Academy en de voertaal is Engels. Interessant is dat veel buitenlandse studenten een materiaal of thema uit het land van herkomst als inspiratiebron hebben gekozen voor hun afstudeerproject. Zo vestigt Michelle Akiki Jonker de aandacht op schorsdoek, een traditioneel textiel uit Oeganda. Daarmee wil ze een pre-koloniaal ambacht nieuw leven inblazen.

Werk van Michelle Akiki Jonker gemaakt van schorsdoek, een traditioneel textiel uit Oeganda. Graduation Show. Foto > Carlfried Verwaayen

Luna Wirtz-Ortvald wil een nieuwe impuls geven aan het eeuwenoude ambacht van dakdekken met zeegras op het Deense eiland Laese. Ji Yun Lee maakte een op TikTok geïnspireerde serie video’s waarin zij wijst op genderongelijkheid in Zuid-Korea. Daarbij presenteert ze zichzelf als beauty influencer, maar dan als feminist. De reacties van ‘de man’ spreken boekdelen.

Ji Yun Lee vestigt de aandacht op genderongelijkheid in Zuid Korea met op TikTok geïnspireerde serie video’s. Graduation Show. Foto > Nicole Marnati

‘Uncovering an Iceberg’ is de titel van een onderzoeksproject van Clara Sika Helbo naar de gedwongen anticonceptiecampagnes van de Deense overheid in Groenland. Tussen 1966 en 1976 werd bij vrouwen die deel uitmaakten van de oorspronkelijke bevolking van Groenland een spiraaltje ingebracht, zonder dat zij daar toestemming voor hadden gegeven. Het onderzoek is gebaseerd op archieven, slachtofferverhalen en interviews met journalisten, juristen en medici. Helbo visualiseerde haar masterproject met een film en archiefkasten.

‘Uncovering an Iceberg’ heet het project van Clara Sika Helbo. Ze deed onderzoek naar het heimelijk door de Deense overheid regelen van geboortebeperking bij inheemse vrouwen in Groenland. Graduation Show. Foto > Carlfried Verwaayen

Het bedwingen van bergen heeft iets koloniaals

Het bedwingen van bergen is een vreemd fenomeen. Deze vorm van recreatie heeft iets koloniaals, vindt Hsiang-Lin Kuo. Om af te rekenen met het idee dat bergen er zijn om te veroveren, ontwierp zij bergschoenen met zolen in de vorm van bekende bergtoppen in Taiwan. Ondraagbaar dus.

Door de huidige escalatie in Israel en Gaza is het project van Amalia Magril & Daniel Garber plotseling actueel. Graduation Show. Foto > Nicole Marnati

Door de aanval van Hamas op Israël en de daaropvolgende aanval van Israël op de Palestijnse Gazastrook, is het project van Amalia Magril & Daniel Garber onbedoeld hoogst actueel. Hun onderzoek richtte zich op pijnbomen die vanaf begin twintigste eeuw in het toenmalige Palestina zijn aangeplant door het Joods Nationaal Fonds voor houtproductie. Kappen van bomen gebeurt nu alleen nog voor brandstof en uitsluitend onder controle van Israëlische autoriteiten. De bomen worden beschermd in natuurreservaten alsof het inheemse bomen zijn, maar daar verdringen zij de oorspronkelijke vegetatie. Net zoals de Palestijnse cultuur en geschiedenis worden onderdrukt. De presentatie bestaat uit beeldmateriaal en ‘gereedschap’ dat gebruikt wordt voor het planten van bomen.

De bedoeling dat je door de verbeelding wordt getriggerd

Als je door de Graduation Show loopt, kun je je niet aan de indruk onttrekken dat bij de masterprojecten het accent ligt op het onderzoek en veel minder op de visualisatie daarvan. Terwijl het toch de bedoeling is dat je door de verbeelding van een thema wordt getriggerd om je te verdiepen in de inhoud. Bij de bachelorprojecten lijkt het materiaal juist het uitgangspunt voor het bespreekbaar maken van een thema.

De ‘Monster Truck’ van Lucas Hendrix is gemaakt van keramiek. Door klei als materiaal te kiezen en het grote object te bakken in een oven bezorgde hij zichzelf bewust een Sisyfus-kwelling. Hij vertelt dat de kleivorm telkens instortte. Uiteindelijk is het toch gelukt. Het object moet een kast verbeelden met ‘bagage’ die wij met ons meedragen. Het riep bij mij meteen associaties op met de gouden koets, die niet meer de straat op kan vanwege de schilderingen die herinneren aan de koloniale tijd. Dat is de bagage die wij met ons meedragen.

Het maken van de ‘Monster Truck’  was voor Lucas Hendrix een heidens karwei. Dat proces staat symbool voor het meedragen van je levensbagage, wat ook niet altijd makkelijk is. Graduation Show. Foto > Irma van Bommel

Presentaties van de zogenaamde World Design Embassies

Tijdens de Dutch Design Week zijn ook exposities en presentaties te zien van de zogenaamde World Design Embassies, onderzoeksprogramma’s opgezet door de overkoepelende organisatie Dutch Design Foundation met als doel de wereld te verbeteren. Een van die programma’s is de Embassy of Inclusive Society die ijvert voor een inclusieve samenleving. Met dit onderzoeksprogramma werkte het Van Abbemuseum samen in de expositie ‘The space between us’. Het Van Abbemuseum is zelf al jaren bezig om het museum toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en wil met deze expositie een bewustwordingsproces op gang brengen. Door bijvoorbeeld verschillende brillen op te zetten die de effecten van een oogaandoening nabootsen, zoals staar, glaucoom of macula degeneratie, kun je je inleven in de situatie waarin mensen met een visuele beperking leven.

Door brillen op te zetten die oogaandoeningen simuleren kunnen we ons inleven in wat mensen met een visuele beperking moeten doorstaan. Van Abbemuseum. Foto > Almicheal Fraay

De expositie wijst ons erop dat ontwerp nooit neutraal is. Overal zit een denkbeeld achter. Wat te denken van straatmeubilair dat het onmogelijk maakt erop te gaan liggen? Het is duidelijk dat daklozen hier niet welkom zijn. En wat te denken van meubels in een detentiecentrum voor uitgeprocedeerde vluchtelingen die er niet alleen strak maar vooral ook kil uitzien? Dit moet vluchtelingen aanmoedigen ‘vrijwillig’ het land te verlaten. Fotograaf Robert Glas maakte er in 2016 voor Vrij Nederland een reportage over.

Robert Glas maakte in 2016 voor Vrij Nederland een reportage over het vreemdelingendetentiecentrum te Zeist. De meubels in deze isoleercel zijn met opzet kaal en kil vormgegeven. Het Van Abbemuseum kocht de serie in 2017 aan.

Het koloniale verleden is ook al jaren een thema bij het Van Abbe. Het is mooi om te zien dat Yassine Ben Abdallah, die vorig jaar hoge ogen gooide op de Graduation Show met zijn project ‘Bittersweet Memory of the Plantation’, nu is gevraagd voor een vervolgproject. Zijn afstudeerproject ging over het zware werk dat tot slaaf gemaakte mensen en contractarbeiders moesten verrichten op de suikerrietplantages op het eiland Réunion. In het plaatselijke museum over de plantages worden deze mensen niet genoemd en wordt het gereedschap, de machete, niet getoond. Alleen de verhalen van de plantage-eigenaren, de kolonisator, worden er verteld. Zijn afstudeerproject bestond uit een indrukwekkende installatie van druipende suikermachetes. Nu wordt er slechts één getoond in combinatie met allerlei gebruiksvoorwerpen die zijn vervaardigd van ijzeren machetes, als een soort eerbetoon.

Project van Yassine Ben Abdallah over de zware arbeid op suikerrietplantages door tot slaaf gemaakte mensen en contractarbeiders. Van Abbemuseum. Foto > Irma van Bommel

Of zijn algen het voedsel van de toekomst?

Next Nature in het Evoluon werkte samen met de Embassy of Food voor de expositie ‘Space Farming’, over het kweken van voedsel in de ruimte. Om ons te laten nadenken over voedselvoorziening in de toekomst. Over het algemeen geldt dat designers niet voortborduren op bestaande concepten, maar nieuwe ideeën ontwikkelen, in samenwerking met wetenschappers. Hoezo maken we kaas door melk die van een koe komt? Gras kan met behulp van microben direct worden omgezet in caseïne, de grondstof voor kaas. Het idee wordt door Those Vegan Cowboys gevisualiseerd door een melkrobot. Hoezo doden we dieren om vlees te kunnen eten? Er wordt volop onderzoek gedaan naar kweekvlees. Of zijn algen het voedsel van de toekomst? Ook wordt onderzoek gedaan naar het kweken van microgroente. De kleine plantjes blijken voedzamer dan volgroeide planten. Een kwestie van wennen. In ieder geval zorgt deze expositie voor bewustwording.

Kaas maken direct van gras, zonder tussenkomst van koeien? Dat is een van de opties die te zien zijn in de expositie Space Farming (Next Nature in Evoluon). 

Op het stadhuisplein is de Embassy of Water present met een expositie. Jammer dat hier is gekozen voor veel tekstborden. Dat geldt ook voor ‘Blossoming Food Chains’, een kleine presentatie in de Kazerne van Biotope Brainport, een pleidooi voor kleinschalige en duurzame biologische landbouw in de buurt.

Als je geen actie onderneemt, verandert er niets

Kazerne geeft met de prachtige expositie ‘Evolving Harmony’ een positieve kijk op duurzaamheid. Dat doet ook Isola Design in de Schellens Fabriek, ondanks de waarschuwende titel van de expositie ‘Nothing happens if nothing happens’ – als je geen actie onderneemt, verandert er niets. Bijzonder is dat Isola voor tentoonstellingsrekwisieten zoals blokken en sokkels gebruik maakt van materiaal van oude matrassen. 

Bij Pennings Foundation is ‘Windpavilions’ te zien, een vrolijk ogende installatie van windmolens opgebouwd uit Delftsblauw aardewerk. Door een link te leggen met zeventiende-eeuwse windmolens wil Noud Sleumer onze relatie met hedendaagse windmolens bespreekbaar maken. We willen wel windenergie, maar we willen geen grote windmolens in onze achtertuin.

Met de installatie Windpavilions wil Noud Sleumer onze relatie met windmolens bespreekbaar maken. Pennings Foundation. Foto > Iris Wind

Zoals verwacht toont ‘Picture This’ niet altijd optimistische oplossingen, maar ook waarschuwingen zoals op het gebied van klimaatveranderingen door temperatuurstijging, of op het gebied van maatschappelijk welzijn. In de expositie ‘Manifestations’ in het Veemgebouw op Strijp S trekt de film ‘Hardly Working’ van het Oostenrijkse-Duitse collectief Total Refusal de aandacht. Uit het populaire spel ‘Red Dead Redemption II’ zijn zogenaamde niet-speelbare personages – zoals een wasvrouw, een stalknecht, een timmerman en een straatveger – gehaald die als figuranten op de achtergrond in beeld komen. Het zijn werkende personages die kort in beeld zijn en die met stereotype handelingen zijn weergegeven. Door deze figuren een hoofdrol te geven met dezelfde herhalende beelden, roept dat de vraag op of we leven om te werken of werken om te leven.

Still uit de film ’Hardly Working’ van Total Refusal. Manifestations in Veemgebouw.

Een zak zand die dienst doet als zandloper

Ook de expositie ‘TimelessTime’ bij MU, eveneens op Strijp S, stemt niet optimistisch. In de grote installatie van MAISON the FAUX verwijst een zak zand die dienst doet als zandloper naar het verstrijken van de tijd. De grote bergen zwart rubber en klei, samen met films van dansers die verwijzen naar vergankelijkheid, roepen vooral een sfeer op van dystopie. MAISON the FAUX bestaat uit modeontwerpers Tessa de Boer en Joris Suk, die niets moet hebben van de halfjaarlijkse collectiewisselingen in de modewereld en zich richten op multidisciplinaire, theatrale presentaties.

Dansperformance in de Installatie TimelessTime van Maison the Faux. MU. Foto > Boudewijn Bollmann

Voor info over locaties, openingstijden en toegang zie:

Dutch Design Week

De genoemde exposities in het Van Abbemuseum, Nex Nature in het Evoluon en MU zijn ook ná de DDW nog te bezoeken.

Beeld voorpagina: Markos Kay, aBiogenesis. Manifestations in Veemgebouw.

© Brabant Cultureel 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *