Veel activiteiten in Brabant in kader van Nationale Archeologiedagen 2023

In het weekeinde van 16, 17 en 18 juni vinden De Nationale Archeologiedagen (NAD) 2023 plaats. In Noord-Brabant zijn op twaalf locaties activiteiten: Breda, Den Bosch, Dongen, Eindhoven, Knegsel, Boxtel, Nistelrode, Bergeijk, Tilburg, Bergen op Zoom, Oss en Sint-Michielsgestel. De opzet is steeds om een breed publiek kennis te laten maken met de archeologie. 

De lokale programma’s zijn zeer gevarieerd. In Oss spelen jongeren bijvoorbeeld een theaterstuk over De Vorst van Oss, in Nistelrode is een lezing over de grafheuvels in Slabroek (gecombineerd met een avondwandeling), in Sint-Michielsgestel zet het Museum Romeins Halder zijn deuren open, in Bergen op Zoom is een archeologietour in de Verborgen Vesting, in Dongen kunnen kinderen als archeoloog aan de slag op de IJzertijdboerderij en in Eindhoven is in het prehistorisch dorp een presentatie van ‘beauty and fashion’ door de eeuwen heen.

In het voorjaar van 2022 is er archeologisch onderzoek gedaan naar een grafveld uit de vroege middeleeuwen in Hilvarenbeek. Zo’n 145 graven werden in kaart gebracht. Foto > Emmanuel Naaijkens

De afdeling Midden-Brabant van de AWN (vereniging van archeologievrijwilligers) haakt, samen met de gemeente Tilburg, in op de Archeologiedagen met een lezing en een middagprogramma met als thema: ‘Hoe ga je zorgvuldig om met vondstmaterialen uit de bodem en uit water.’ Op vrijdagavond 16 juni is er een lezing die wordt verzorgd door Annemarie Kooi en Stijn van As, beiden werkzaam bij het archeologische bureau BAAC. Zij geven een beeld van de verschillende grote archeologische onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn gedaan in Tilburg-Zuid (Stappegoor). Deze lezing wordt gehouden in Wijkcentrum De Back in Tilburg en begint om acht uur ’s avonds.

Het blootleggen van vondsten zoals aardewerk potten is precisiewerk. Foto’s > Emmanuel Naaijkens

Zondagmiddag, 18 juni, is er van twee tot vijf uur ’s middags in datzelfde Wijkcentrum De Back een ‘informatiemarkt’ waar belangstellenden – amateurarcheologen en ieder ander die wel eens iets vindt in de bodem – hun vondsten kunnen laten determineren en beoordelen. Hiervoor zijn die middag diverse deskundigen aanwezig die vertrouwd zijn met de verschillende materiaalsoorten. Dit zijn zowel ervaren amateurs als beroepsarcheologen. Tevens is er van half drie tot half vier een lezing door restaurator Johan Langelaar met aansluitend een korte workshop over de do’s and don’ts bij vondsten. 

Vondsten uit de bodem die ‘redelijkerwijs oud’ zijn, vallen onder de Monumentenwet en moeten worden gemeld (formeel bij de burgemeester, dus bij de gemeente). Afgeven hoeft niet. In de meeste gevallen is de geldwaarde van dergelijke vondsten gering en dat geldt ook bij archeologische opgravingen. Maar de informatiewaarde kan juist erg groot zijn, zelfs als het een onooglijk scherfje lijkt. (lt/en)

Meer informatie over het programma in Noord-Brabant op www.archeologiedagen.nl

awn-archeologie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *