Cultuurfonds Noord-Brabant stelt laagdrempelige regeling in voor creatieve makers

Creatieve makers kunnen financiële steun krijgen van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant bij de uitwerking van een artistiek idee. Het gaat om een laagdrempelige regeling waarbij de aanvragen vooral beoordeeld worden op hun inhoud. Het maximaal toe te kennen bedrag is vierduizend euro. In totaal is zestigduizend euro beschikbaar.

Deze Nieuwe Makers Regeling is bedoeld voor professionals die hun loopbaan aan het opbouwen zijn. “Het blijkt dat als gevolg van corona er nauwelijks nog mogelijkheden zijn om door te stromen voor jonge creatievelingen. In de culturele sector vindt er een inhaalslag plaats van activiteiten die zijn uitgesteld. Onbekendere talenten krijgen daarom minder kansen. Veel instellingen hebben het bovendien financieel lastig, onder meer door hoge energiekosten, en nemen daarom minder risico”, zegt Olga Raaymakers van Cultuurfonds Noord-Brabant.

Kunstdisciplines

Illustrator Julie van Zessen van IMAGE de JULIE uit Breda in haar atelier. Foto > Ilse Wolf

Uit een rondgang door het culturele veld in Noord-Brabant is gebleken dat er onder beginnende professionals een grote behoefte is aan een mogelijkheid om zich gedurende een bepaalde periode geheel te kunnen richten op de uitwerking van een artistiek idee. Een financiële bijdrage van maximaal vierduizend euro kan ze dat steuntje in de rug geven. Aanvragen uit alle kunstdisciplines komen in aanmerking voor ondersteuning. Te denken valt aan tijd voor idee- of tekstontwikkeling, het maken van nieuw werk, maar ook aan een publiekspresentatie, uitwisseling of het aangaan van een samenwerkingstraject.

De formele vereisten zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden. Normaal gesproken kunnen alleen rechtspersonen zoals stichtingen of verenigingen een aanvraag voor subsidie indienen bij het Cultuurfonds, maar de Makers Regeling staat open voor individuen. Een van de voorwaarden is dat de aanvrager maximaal vijf jaar geleden is afgestudeerd aan een kunstopleiding (mbo/hbo). In het geval dat een aanvrager autodidact is, geldt dat hij of zij maximaal vijf jaar werkzaam is als kunstprofessional.

Belangstellenden kunnen hun idee insturen tussen 1 januari en 15 februari 2023. Uit die inzendingen wordt een selectie gemaakt van makers die hun idee in een zogeheten speeddate mogen toelichten. Op basis daarvan maakt het bestuur een keuze.

De Nieuwe Makers Regeling is een initiatief van de Noord-Brabantse afdeling van het Prins Bernard Cultuurfonds. Financieel is er ruimte voor deze nieuwe regeling omdat afgelopen jaren vanwege corona minder beroep is gedaan op het Cultuurfonds, zegt Raaymakers. Ook andere provincies hebben belangstelling voor dit idee. (en)

www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/noord-brabant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *