Archief lanceert website voor persoonlijke verhalen over roerig protest in Brabant

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch heeft een website geopend voor persoonlijke verhalen over en beeldmateriaal van protestacties in Noord-Brabant in de periode van de jaren zestig tot in de jaren tachtig. Iedereen die dergelijke acties van nabij heeft meegemaakt of zelf op de barricaden heeft gestaan, kan materiaal inzenden.

Protest voor politiebureau Noordhoekring in Tilburg tegen de ontruiming en sloop van kraakpanden, 1979. Foto > Joop Wever
Tijdens het eerste bezoek van Beatrix als staatshoofd aan Breda in 1981 werden 148 mensen preventief gearresteerd, de autoriteiten waren bang voor protest tegen de oranjes en de monarchie. De arresataties waren onwettig en de arrestanten kregen later op last van de rechtbank een schadevergoeding. Foto > Piet den Blanken

Aanleiding om deze site op te zetten is het hedendaags protest tegen bijvoorbeeld de klimaatcrisis en het leenstelsel, en acties als Black Lives Matter en #MeToo. Na decennia van relatieve rust lijkt het erop dat met name jongeren niet alleen digitaal hun stem laten horen, maar ook weer massaal de straat opgaan. Dat doet denken aan de jaren zestig, zeventig en tachtig toen er ook op grote schaal geageerd werd tegen het gezag, niet in de laatste plaats in Noord-Brabant. Om maar eens wat te noemen: tegen de oorlog in Vietnam, tegen de jeugdwerkloosheid, tegen de woningnood, tegen de kruisraketten, tegen de sloop van monumentale gebouwen, tegen verkalkte onderwijsbestuurders, tegen de auto, tegen het ontslag van een communistische onderwijzer, tegen bedrijfssluitingen, tegen de achterstelling van vrouwen, tegen huisjesmelkers, tegen milieuvervuiling, tegen seksueel geweld en nog veel meer. En dat alles niet alleen met ludiek protest of met spandoeken, maar ook door bezetting van bestuursgebouwen of het kraken van panden.

Lange jaren zeventig

Het was een turbulente tijd die volgens sommigen begon met de bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg op 28 april 1969 (en dus niet met de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam kort daarna). Het BHIC zoekt verhalen, foto’s, films, affiches en ander oud materiaal dat een indruk geeft van de protestbewegingen en jongerencultuur uit wat ook wel genoemd wordt de ‘lange jaren zeventig’.

De Kabouterbeweging roept op het bordes van het stadhuis in Breda de Oranje Vrijstaat uit, 1970. De Kabouters waren een protestbeweging die zich lieten inspireren door de ideeën van het anarchisme. Een van de boegbeelden was Roel van Duijn. Foto W.F. Helm, collectie Stadsarchief Breda

Naar de protest- en emancipatiebewegingen is al geregeld onderzoek verricht, maar een overzicht van acties en actiegroepen in Noord-Brabant ontbreekt, aldus Thijs de Leeuw in een toelichting op de website van het BHIC. Op ‘Protest in Brabant’ wordt specifiek aandacht geschonken aan de kraakbeweging, de vredesbeweging en de vrouwenbeweging. Voor al deze bewegingen is ook een kaart gemaakt die een indruk geeft van waar in Brabant belangrijke acties hebben plaatsgevonden en waar de actiegroepen te vinden waren. Hierbij is niet gestreefd naar volledigheid. De site is in ontwikkeling, geeft een dwarsdoorsnede van de actiebewegingen en is juist bedoeld om op te reageren en aan te vullen. (en)

https://www.bhic.nl/protest in Brabant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *