De Kunst van Brabant: Overheid doe beroep op covidgeld uit Den Haag

De belangenorganisatie De Kunst van Brabant roept de provincie en de vijf grote steden op een beroep te doen op het budget dat het kabinet uittrekt om de culturele sector te ondersteunen bij het opvangen van de gevolgen van covid. Het rijk heeft daar 170 miljoen euro voor beschikbaar en De Kunst van Brabant dringt er op bij de bestuurders op aan om er voor te zorgen dat een evenredig bedrag naar de Brabantse cultuursector gaat.

Dat schrijft de belangenorganisatie in een brief aan de Taskforce Cultuur van BrabantStad, een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant en Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond. De Kunst van Brabant schetst een somber beeld van de conditie van de kunst en cultuur. De covidmaatregelen zijn nog niet helemaal ingetrokken, waardoor met name de podiumkunsten nog steeds niet voluit kunnen draaien. 

Verder vraagt de organisatie zich af hoe de nabije toekomst er uitziet. “Hoe zal de sector zich kunnen gaan herstellen post-covid? En durft het Brabantse publiek dan weer als vanouds de theaters, musea, exposities, festivals en evenementen e.a. te bezoeken? De signalen nu zijn dat er een ruime periode van nieuwe gewenning nodig zal zijn en dat zich dat zal vertalen in de publiekscijfers en dus de inkomsten van de cultuurinstellingen.”

Budget

Daarnaast wijst De Kunst van Brabant erop dat er nog andere vraagstukken liggen zoals de fair practice code, de code culturele diversiteit en het opnieuw vormgeven van het cultureel ondernemerschap.

Het rijksbudget van 170 miljoen euro is bedoeld voor herstel, vernieuwing en groei van de kunst- en cultuursector. Daarbij gaat het om:
– verbeteren van de arbeidsmarktpositie en een eerlijk inkomen;
– opstellen van een herstelplan, ook voor de amateurkunsten;
– het bevorderen van een brede toegankelijkheid en een goede regionale spreiding;
– bevorderen van cultuurparticipatie en cultuureducatie.

De Kunst van Brabant roept de provincie en de grote steden om zich hier ook voor in te zetten, en om het geld dat uit Den Haag komt met eigen middelen aan te vullen. Zonder dat het ten koste gaat van bestaande budgetten. (en)

Foto boven: Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle deed op 19 januari 2022 mee aan de actie Theater Kapsalon om de aandacht te vestigen op de moeilijke situatie van de cultuursector. Foto > Emmanuel Naaijkens

Lees ook op Brabant Cultureel:
De Kunst van Brabant: subsidieregeling veel te bureaucratisch
De Kunst van Brabant bezorgd over lot van de ‘hybride’ zzp’er in de culturele sector
De Kunst van Brabant: zorg over hogere drempel subsidie Brabant C
De Kunst van Brabant vreest kaalslag in cultuursector door coalitieakkoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *