Kunsthistorica Liesbeth Schreuder ontvangt Brabant Bokaal

Liesbeth Schreuder is een van de drie personen aan wie het Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar de Brabant Bokaal heeft toegekend. Zij krijgt de onderscheiding voor haar belangeloze inzet op het gebied van beeldende kunst in Eindhoven en omgeving. Maandag 6 december 2021 vindt in besloten kring de uitreiking plaats in de Noordkade in Veghel.

door Irma van Bommel (tekst) & Hetty de Groot (foto’s)

Liesbeth Schreuder (1958) zette zich in Eindhoven jarenlang in voor Grafisch Atelier Daglicht (GAD). Zij zat in het bestuur, werd voorzitter en bleef dat nog enige tijd toen GAD met Beeldenstorm fuseerde tot Make Eindhoven. In diezelfde stad is zij nog steeds actief voor het Academisch Genootschap. Maar ze is vooral actief als verbinder tussen kunstliefhebbers en kunstenaars. Het is het Academisch Genootschap dat haar heeft voorgedragen voor de Brabant Bokaal.

Lesgeven

Schreuder studeerde kunstgeschiedenis in Leiden, nadat ze eerder twee jaar Nederlands had gestudeerd. Na haar kandidaats verhuisde ze naar Eindhoven. Haar afstudeerscriptie wijdde ze aan grafmonumenten in Nederlandse kerken tussen 1600 en 1750. Ook behaalde ze een eerstegraads lesbevoegdheid. Lesgeven heeft ze altijd leuk gevonden. In Eindhoven gaf ze kostuumgeschiedenis aan een particuliere modeopleiding en later doceerde ze algemene kunstgeschiedenis aan een hostessopleiding. In de periode dat haar kinderen klein waren, bood ze thuis cursussen kunstgeschiedenis aan.

Liesbeth Schreuder in haar woonkamer, met o.a. werk van Matijs van de Kerkhof (links).

Zij werd in Eindhoven lid van het Academisch Genootschap, een sociëteit waar activiteiten voor en met elkaar worden georganiseerd, en werd ook daar heel actief. Ze organiseerde excursies, lezingen en cursussen met onder meer een cursus over het begrip schoonheid in wetenschap, muziek en kunst.

Het Academisch Genootschap vroeg haar om exposities te organiseren met professionele kunstenaars. Zij is daarvoor toen de condities gaan optimaliseren, zoals het regelen van een verzekering voor de kunstwerken en een financiële tegemoetkoming voor de kunstenaar. Ook zorgt zij ervoor dat er altijd mensen beschikbaar zijn om te helpen met de inrichting. De kunstenaars selecteert zij zelf, waarbij ze meestal combinaties van twee kunstenaars maakt. Uitgangspunt daarbij is dat het werk van die kunstenaars op de een of andere manier op elkaar reageert.

Blinden

Voor het Academisch Genootschap heeft Schreuder een cursus kunstbeschouwing ontwikkeld. Ook heeft ze cursussen en rondleidingen door exposities opgezet speciaal voor blinden (die vroeger hebben gezien), waarbij zij vertelt over het concept, het proces en het resultaat. Dit is zij gaan doen op verzoek van filosoof en kunstenaar George Kabel. Ook verzorgt ze een cursus kunstgeschiedenis in Grave.

Inmiddels is Schreuder honorair lid van het Academisch Genootschap en is zij betrokken bij de AG Kunstprijs. Aanvankelijk was deze prijs ingesteld voor talenten op het gebied van muziek, literatuur en beeldende kunst. Nu richt de prijs zich specifiek op beeldende kunst. Hij wordt Iedere drie à vier jaar uitgereikt.

Liesbeth Schreuder vertelt over haar vele activiteiten in de kunstwereld in de regio Eindhoven.

Daarnaast zit zij in het bestuur van het Constant van Renessefonds, een fonds dat subsidies verstrekt aan kunstenaars in De Kempen. Vier keer per jaar komt het bestuur bijeen om de aanvragen te behandelen. Per aanvraag kan maximaal tweeduizend euro beschikbaar worden gesteld. Veel kunstenaars vragen nu subsidie aan voor publicaties. Tijdens de lockdown is het posterproject ‘Hoop’ gerealiseerd, met werk van tien kunstenaars. De prints daarvoor werden vervaardigd bij Make Eindhoven.

Nut

Nog leuker dan bestuurswerk vindt zij het doen van advieswerk voor beeldend kunstenaars. Zij kent veel kunstenaars en onderhoudt met hen ook vriendschappelijke banden. Ze helpt hen onder andere met het aanvragen van subsidies. Het formuleren van een subsidieaanvraag is een vak apart, vooral wanneer het economisch nut moet worden aangetoond. In de huidige maatschappij draait alles om economisch nut. “Ik heb moeite met de marktwerking in de kunst”, zegt Schreuder.

Kunstwerken sieren de wanden in de woonkamer. Links een werk van Wiel Wiersma. 

“Kunstenaars worstelen met de vraag waarom de ene kunstenaar beroemd en succesvol wordt en de andere niet. Zij voelen de druk om subsidie aan te vragen. Bijvoorbeeld voor ‘bewezen talent’ bij het Mondriaanfonds, want als je dat ontvangt, is het een teken dat je erbij hoort.” Schreuder kan daarin adviseren, maar geeft ook aan wanneer het beter is daar nog even mee te wachten.

Ik heb moeite met de marktwerking in de kunst

Ook schrijft zij teksten voor kunstenaars, onder andere inleidingen in boeken. Verder steunt zij hen door werken aan te kopen of door een werk te ontvangen in ruil voor het maken van een tekst. Inmiddels hangt haar huis vol met kunstwerken. Wat zij ook doet is mensen met elkaar in contact brengen, verbinden. Het is de verdienste van Schreuder dat zij blijft geloven in kunstenaars die goed werk maken.

Met de toekenning van de Brabant Bokaal zal Liesbeth Schreuder toetreden tot de Hoeders van Brabant, verbonden in een eigen stichting. Samen mogen deze hoeders ieder jaar een project opzetten voor een bedrag van tienduizend euro, verstrekt door het Prins Bernhard Cultuur Fonds. Ze kijkt er al naar uit.

De uitreiking is te volgen via livestream: https://vimeo.com/event/1601632

Lees terug in Brabant Cultureel:
Brabant Bokaal voor Jacques Rovers, Liesbeth Schreuder en Jan van Eijck – Brabant Cultureel

© Brabant Cultureel 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *