Henny Engbersen bewijst dat een goede tekenleraar ook als kunstenaar uit de verf komt

Op 7 november 2021 is in het Stedelijk Museum Breda een prachtig boek gepresenteerd over de kunst die Henny Engbersen (1938 – 2019) maakte. Engbersen was tot zijn pensioen tekenleraar aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum te Breda. Zijn kunstwerken zijn in hoge mate geïnspireerd door de beweging van Dada. Hij heeft veel, zoals hij het zelf noemde, ‘kistjes’ gemaakt. In zijn eigen woorden: ‘Als verzamelaar van plaatjes en (merkwaardige) voorwerpen zowel uit de natuur als artefact, waarbij de voorkeur uitgaat naar objecten waar de patina van de tijd aan kleeft, ontstond de behoefte iets met die spullen te doen. Twee- en driedimensionale collages waren en zijn het gevolg.’

Deze kistjes en objecten zijn gefotografeerd door Max van Nijnatten en bijeengebracht door Toon Oomen die tevens de uitgave verzorgde. Dingeman Kuilman, directeur van het Stedelijk Museum Breda schreef de inleiding, waarbij hij tekenleraren een sleutelrol toekent in de kunstgeschiedenis van Breda. Daarnaast geven een drietal oud-leerlingen blijk van de passie waarmee Henny Engbersen lesgaf en hen inspireerde.

Uitgever Toon Oomen met een exemplaar van ‘Kistjes en objecten’ over kunstenaar Henny Engbersen.

Henny Engbersen schreef het volgende over het rariteitenkabinet: ‘Het zogenaamde “rariteitenkabinet” betekent een belangrijke bron voor het ontstaan van onze musea. Vanuit de in de renaissance gewekte andere, op directe waarneming gerichte, belangstelling voor de natuur en wetenschap gaan geletterden verzamelingen aanleggen die blijk geven van hun zeer brede interesse. (…) Het oudste museum in Nederland, de Teylerstichting in Haarlem (1778) weerspiegelt nog in verscheidenheid en samenstelling van de collectie, het rariteitenkabinet van vroeger.’ (hvk)

Henny Engbersen, Kistjes en objecten. Breda: eigen beheer 2021, ISBN 9789082182354, € 15,00.

Het boek werd uitgegeven door Toon Oomen, Zandberglaan 72, 4818GL Breda, en is te bestellen via de boekhandel en toon.oomen@hetnet.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *