Geld uit cultureel noodfonds in Bergen op Zoom naar interim-managers

In de politiek van Bergen op Zoom is ophef ontstaan over de besteding van het geld uit het landelijke culturele noodfonds. De gemeente heeft van het Rijk bijna 1,5 miljoen euro gekregen om de lokale cultuursector, die zwaar is getroffen door corona, een steun in de rug te geven. 

Nu blijkt dat het college van B. en W. een aanzienlijk deel van het geld wil inzetten om een reorganisatie van het gemeentelijk Cultuurbedrijf, waartoe al in 2020 was besloten, te financieren. Onder dat gemeentelijk Cultuurbedrijf vallen onder meer theater De Maagd en museum Het Markiezenhof. Uit het reorganisatieplan blijkt dat 450.000 euro wordt uitgetrokken voor het aantrekken van interim-managers en/of projectleiders. 

Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij een groot deel van de Bergse gemeenteraad. Tijdens een vergadering van de Algemene Commissie op 23 september 2021 vielen er harde woorden als ‘schande’, ‘onverteerbaar’, ‘creëren van ambtenarenbaantjes’ en ‘besteding aan ambtelijke overhead’. Commissieleden vonden de uitgave van 450.000 euro voor het gemeentelijk Cultuurbedrijf in schril contrast staan met de ruim 43.000 euro die tot nu is toegekend aan de culturele sector in Bergen op Zoom. Een aantal verzoeken van culturele organisaties is afgewezen omdat ze niet aan de criteria van het noodfonds zouden voldoen.

Ambtenarenstatus

Bergen op Zoom is een van de weinige gemeenten waar culturele voorzieningen als theaters, musea en kunsteninstellingen nog onderdeel van de gemeentelijke organisatie zijn. De werknemers hebben de (dure) status van ambtenaar. In veel andere gemeenten zijn dit soort voorzieningen in een zelfstandige stichting ondergebracht.  Al eerder is er besloten dat er fors moet worden bezuinigd om de kosten in de hand te kunnen houden.

Cees Meijer, hier gefotografeerd in Theater De Maagd, stopt per 1 oktober als directeur van het gemeentelijk Cultuurbedrijf in het kader van de reorganisatie. Foto Willem Jongeneelen

Maar omdat Bergen op Zoom een gemeentelijk cultuurbedrijf heeft, krijgt de gemeente relatief veel coronasteun van de rijksoverheid. In totaal 1.479.307 euro. Daar komt naar verwachting binnenkort nog twee ton bij. Volgens het college van B. en W. is het gerechtvaardigd om de landelijke coronasteun deels in te zetten om het cultuurbedrijf te reorganiseren en zo ‘toekomstbestendig te maken’. Wethouder Patrick van der Velden (o.a. cultuur) begrijpt de politieke ophef daarom niet zo goed. Want als de reorganisatie niet uit het noodfonds gefinancierd mag worden, dan moet het geld ergens anders vandaan komen. “Dat is dan vestzak broekzak’. 

In de raadsvergadering van donderdag 30 september wordt de discussie voortgezet. (en)

Update 1 oktober 2021: In de raadsvergadering van 30 september heeft wethouder Van der Velden na zware kritiek vanuit de gemeenteraad met onmiddellijke ingang ontslag genomen.

Negatief imago
In het voorstel om 450.000 euro uit te trekken voor reorganisatie van het gemeentelijk Cultuurbedrijf, wordt zoals gebruikelijk ook een risicoanalyse gemaakt. Dat er geen bestuurlijk-politiek draagvlak zou kunnen zijn wordt in die analyse vrijwel uitgesloten. Opmerkelijk is dat aantasting van het imago van Bergen op Zoom als een groot risico wordt gezien. Letterlijk staat er: ‘De indruk kan ontstaan dat de gemeente zichzelf “verrijkt” met de compensatiemiddelen [coronanoodfonds, red.]’. Het gevolg: ‘Negatieve publiciteit’ 

Lees ook op Brabant Cultureel:
Theater De Maagd in Bergen op Zoom lonkt ook naar de Vlamingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *