Bezuiniging geschrapt, tweede ronde voor culturele impulssubsidie in de maak


Vorig jaar was er veel rumoer over aangekondigde bezuinigingen in de culturele sector in Noord-Brabant. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten, dat is aangetreden na de implosie van Forum voor Democratie, geeft de cultuursector weer wat lucht. Het budget voor vernieuwende cultuurprojecten (impulsgelden) wordt verhoogd.

door Emmanuel Naaijkens

Waarschijnlijk kunnen in november culturele instellingen en makers een aanvraag indienen voor de tweede ronde van impulssubsidies van de provincie Noord-Brabant. Daarmee wordt een eerder aangekondigde bezuiniging op deze subsidiepot ongedaan gemaakt. De impulssubsidie is bedoeld om vernieuwende initiatieven in de startfase te ondersteunen.

Eind vorig jaar kondigde het toenmalige college van Gedeputeerde Staten, waarvan Forum voor Democratie deel uitmaakte, aan dat het budget voor deze subsidieregeling met ingang van 2021 meer dan gehalveerd zou worden van 2,4 miljoen euro naar 1,1 miljoen euro. Dat viel niet goed bij een meerderheid van Provinciale Staten, die in maart van dit jaar een motie aannam om die bezuiniging terug te draaien. Men vond dat bezuiniging op een heel ongelukkig moment werd aangekondigd omdat de culturele sector zwaar getroffen is door de coronacrisis. Bovendien lag er een positieve evaluatie van de regeling. Met bezuinigingsmaatregel zou vooral zijn tegemoet gekomen aan de wens van Forum en Democratie om minder geld uit te trekken voor kunst en cultuur. 

Het Festival op de Grens in Roosendaal is mede mogelijk dankzij een bijdrage uit het impulsfonds. Het festival vindt plaats op 10, 11 en 12 september 2021.

Na een bestuurscrisis, die het gevolg was van een implosie van Forum voor Democratie, zijn de politieke verhoudingen in Provinciale Staten weer gewijzigd. Deze maand is er een nieuw college van Gedeputeerde Staten aangetreden dat bestaat uit VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. De portefeuille cultuur is nu in handen van PvdA’er Stijn Smeulders, die gedeputeerde Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant) is opgevolgd. 

Nieuwe ronde

In het gewijzigde bestuursakkoord dat deze partijen hebben gesloten, staat echter niets over het uitvoeren van de motie om het oorspronkelijke budget voor impulssubsidies te herstellen. De woordvoerder van gedeputeerde Smeulders laat weten dat hier na het zomerreces een besluit over wordt genomen. Kunstloc Brabant, dat de impulsgeldenregeling uitvoert, gaat ervan uit dat in de eerste week van november de regeling opengesteld kan worden voor een nieuwe ronde aanvragen. 

Ook in 2022 blijft het budget in stand, maar hoe het daarna verder gaat is nog niet duidelijk. De coalitiepartijen VVD en CDA hebben er geen misverstand over laten bestaan dat wat hen betreft de regeling dan opnieuw tegen het licht wordt gehouden. CDA’er Marcel Deryckere wil bovendien dat er gekeken wordt naar de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van het cultuurbeleid. Van de ongeveer negentien miljoen euro die de provincie uittrekt voor cultuur gaat volgens Deryckere ongeveer de helft naar uitvoeringsorganisaties zoals Kunstloc. 

Toekenningen

Onlangs zijn in de eerste ronde van de impulssubsidies 24 innovatieve cultuurprojecten in Brabant toegekend. Hiermee is een bedrag gemoeid van bijna een miljoen euro. De regeling was zwaar overtekend, in totaal hadden 53 culturele organisaties zich gemeld voor deze subsidieregeling.  

De provinciale impulsgelden zijn bedoeld om vernieuwende initiatieven op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren. De aanvragen worden mede beoordeeld op de voorwaarde dat ze toekomstbestendig zijn nadat de subsidietermijn van twee jaar is afgelopen. 

De 24 projecten die een bijdrage ontvangen zijn:

Anne Ligtenberg & Mats Horbach (Eindhoven)
Social designers Anne Ligtenberg en Mats Horbach zetten design in om maatschappelijke thema’s inzichtelijk en bespreekbaar te maken. 

Beeldmakers Breda
Electron is een plek waar kunstenaars, creatievelingen, ontwerpers en vormgevers gebruik kunnen maken van ateliers en werkplaatsen.

Popartiest Camilla Blue. Beeld > YouTube

Camilla Blue (Eindhoven)
Camilla Blue werkt samen met Effenaar Smart Venue om augmented reality (AR) onderdeel te maken van haar liveshows.

De Cacaofabriek (Helmond)
De Cacaofabriek gebruikt de impulsbijdrage om een programma te realiseren voor de CineLive-zaal. Hierin is het mogelijk om events te streamen en zo een breder en nieuw publiek aan te trekken.

Dock Zuid (Tilburg
)
Dock Zuid gaat met behulp van de impulsbijdrage haar organisatie doorontwikkelen. 

DocsintheCity (Meierijstad)

DocsintheCity ontwikkelt een industrieprogramma voor documentairefilmmakers bij het reeds bestaande internationale documentairefestival Beholders. 

Dutch Invertuals (Eindhoven)
Dutch Invertuals zet de impulsbijdrage in om een digitaal platform te ontwikkelen, waarin het archief maar ook toekomstige projecten zichtbaar worden. 

Filmhuis Breda
Stichting Filmhuis Breda organiseert maandelijks succesvolle filmavonden, waar arthouse-films worden gedraaid en diners worden geserveerd.

Het Annatheater (Helmond)
Het Annatheater ontvangt een bijdrage voor het bestendigen van de organisatie door het ontwikkelen van een toekomstbestendig verdienmodel, onder meer door samenwerkingen aan te gaan met maatschappelijke partijen en andere theaterorganisaties.

Huis73 (‘s-Hertogenbosch)

De impulsbijdrage zet Huis73 in om het digitaal atelier inhoudelijk te verdiepen en te bestendigen binnen de organisatie.

Jesse van Venrooij (Tilburg)
Filmmaker Jesse van Venrooij zet de impulsbijdrage in om een video-on-demand-platform te ontwikkelen dat qua inhoud inspeelt op een niche, namelijk documentaires en films met een maatschappelijk relevant thema of ethisch dilemma.

Cabaretier Kirsten van Teijn. Foto > Casper Koster

Kirsten van Teijn (Sint-Michielsgestel)
In haar theatervoorstelling snijdt Kirsten van Teijn maatschappelijke thema’s aan op een vernieuwende wijze. 

Marieke Verbiesen (Eindhoven)
Met de impulsbijdrage zet Marieke Verbiesen de komende tijd in op het breder zichtbaar en deelbaar maken van haar werk door het te presenteren op een online platform.

Mies-en-scène (Eindhoven)
Door de inzet van theater weet Mies-en-scène onderling begrip in lokale gemeenschappen te bewerkstelligen.

ND2+ (Eindhoven)
Het kunstenaarsduo Nabuurs&VanDoorn, gevormd voor Inge Nabuurs en Erwin van Doorn, gaat de komende tijd werken aan haar ambitie om het internationale netwerk uit te breiden en bestaande relaties te verduurzamen.

Persen in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard.

Nederlands Steendrukmuseum (Valkenswaard)
Het Nederlands Steendrukmuseum zet zich in om het ambacht van de lithografie aan toekomstige generaties door te geven. Om dit te bereiken, ontwikkelt zij een nieuw leertraject, waarbij jonge makers worden gekoppeld aan meesterdrukkers. 

New Order of Fashion (Eindhoven)
Om bij te dragen aan kennisdeling en het ontwikkelen van skills van ontwerpers op het gebied van mode en textiel, ontwikkelt New Order of Fashion een laboratorium-plek.

Onomatopee Projects (Eindhoven)

Opgericht en geleid door Freek Lomme. Onomatopee is een redactioneel geleide openbare galerie en uitgeverij die vooral bekend staat om hun transdisciplinaire projecten.

Oss Cultureel (Oss)
Met de impulsbijdrage wil Oss Cultureel zich ontwikkelen tot een meer vraaggerichte theaterorganisatie die actief inspeelt op de lokale samenleving en haar verhalen. 

Podium C (Vught)
Door kunstenaars in maatschappelijk relevante projecten te betrekken, hoopt Podium C bewustwording bij beleidsmakers en publiek rondom een maatschappelijk vraagstuk te vergroten.

Productiehuis Plankenkoorts (Roosendaal)
Productiehuis Plankenkoorts is dé broed- en toonplaats in West-Brabant van professionele podiumkunsten voor startende professionele makers.

Sectie-C (Eindhoven)
Sectie-C is een ecosysteem en fysieke locatie waar meer dan 250 ondernemers, makers en kunstenaars gevestigd zijn. Om de positie van het gebied te versterken, gaat Sectie-C een doorlopend programma-aanbod ontwikkelen.

Switch2Move (Tilburg)
Switch2Move is een initiatief van danser Andrew Greenwood. In het project zet hij specifiek in op dansinterventies voor mensen met de diagnose Alzheimer. 

Tante Netty (Eindhoven)
Tante Netty startte 10 jaar geleden met het inzetten van social design om bij te dragen aan de verbetering van de sociale cohesie binnen Eindhovense wijk Woensel-West. Deze methodiek willen ze ook in andere wijken inzetten.

Foto boven: Stijn Smeulders, gedeputeerde met de portefeuille Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed. Foto > Ilse de Wolf

© Brabant Cultureel 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *