Verwarring rond Van Gogh Nationaal Park

Vrijdag 25 juni 2021 meldde onder meer het Eindhovens Dagblad dat demissionair minister Carola Schouten het voorstel voor het Van Gogh Nationaal Park had afgewezen. Dit omdat het plan niet voldoet aan de wet en ook niet aan de ambities die zijn vastgelegd voor Nationale Parken. Een dag later moest de krant dit bericht rectificeren. Het klopt dat de huidige regelgeving een besluit over de aangevraagde status van Nationaal Park nu niet toelaat, maar Schouten steunt de plannen wel degelijk en houdt de aanvraag aan. Het park is dus niet van de baan. Blijkbaar werd op de redactie een ANP-bericht over de brief die Schouten donderdag aan de Tweede Kamer zond iets te snel gelezen.

De nu geldende regels om een gebied tot Nationaal Park te bestempelen, worden het komende jaar geëvalueerd. De indieners van het plan voor het Van Gogh NP kregen nu van de minister mee dat zij hun aanvraag op een aantal punten nader kunnen onderbouwen. Vervolgens kan het plan na de evaluatie van de regelgeving opnieuw worden getoetst. Die evaluatie is naar verwachting afgerond in 2022/2023.

De organisatoren van het Van Gogh NP in oprichting presenteren het nieuws positief en zinspelen juist op steun vanuit het Rijk. Zij gaan bezien hoe ‘het Rijk als partner de realisatie van onderdelen van het Masterplan kan steunen’. Voorzitter Yvo Kortmann zegt in een persbericht op de website van het park in oprichting: ‘Wij zijn verheugd dat de minister op deze wijze bijdraagt aan ons initiatief, omdat het een extra impuls zal geven aan de realisatie van het Masterplan en van het beleid en de gezamenlijke ambities die wij als Brabantse partners hebben benoemd.’

Het plan betreft een gebied van circa 120.000 hectare (ongeveer een kwart van de provincie) waarin bijna veertig erfgoedlocaties zijn te vinden. Daaronder ‘kerktorens die door Vincent van Gogh zijn geschilderd’. Veel groter dan dat is de relatie met Vincent van Gogh niet, waardoor de keuze van zijn naam voor dit park nogal wat vragen oproept. Maar er is nu dus extra bedenktijd. (lt)

www.vangoghnationalpark.com

Lees ook in Brabant Cultureel:
De schoonheid van Vincent van Gogh of de horror van Jeroen Bosch?
Hoe welkom zijn de Van Gogh-torens in Noord-Brabant?
Opinie: Kom in actie en laat Vincent van Gogh met rust
Analyse: Van Gogh National Park is een luchtspiegeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *