Echec kunstsubsidies pakt voor veertien instellingen alsnog goed uit

In februari van dit jaar kwam aan het licht dat de commissie die moest adviseren over de toekenning van kunstsubsidies in Noord-Brabant flinke steken had laten vallen. Het gevolg daarvan was dat de hele procedure moest worden overgedaan door een inderhaast ingestelde nieuwe commissie. 

Die commissie heeft nu het resultaat van haar werk gepubliceerd. En daaruit blijkt dat veertien culturele instellingen alsnog subsidie krijgen van de provincie. Vorig jaar vielen ze buiten de boot, maar de nieuwe commissie heeft gedeputeerde Wil van Pinxteren (Vrije Tijd, Cultuur en Sport)  op grond van de herbeoordeling geadviseerd om de aanvragen wel te honoreren. 

Het echec van de vorige adviescommissie pakt daardoor goed uit voor BioArt Laboratories, Cappella Pratensis, Corpo Maquina, Factorium Podiumkunsten, Kamerata Zuid, Kunstpodium T, Het Makershuis, MINOUX, MONO – Dyane Donck Company, Tg Nomen, Stichting PARK, Sounding Bodies, TILT en Willem Twee muziek en beeldende kunst. Daarentegen krijgen zeven van de acht instellingen die officieel bezwaar hadden aangetekend tegen het eerdere afwijzen van hun aanvraag ook nu geen subsidie. 

Muzikaal ensemble Cappella Pratensis krijgt nu alsnog subsidie van de provincie.

Instellingen die vorig jaar wel subsidie kregen toegekend, mogen dat geld houden. Ook al zouden ze bij de herbeoordeling niet voldoende punten hebben gehaald. Gedeputeerde Van Pinxteren doet daarmee een belofte gestand dat zij niet het slachtoffer zouden mogen worden van de herprocedure.  

Dat de vorige adviescommissie fouten had gemaakt kwam aan het licht toen de acht bezwaarschriften werden behandeld. Die waren dusdanig ernstig dat het provinciebestuur geen andere uitweg zag dan de aanvragen opnieuw tegen het licht te laten houden. Een van de fouten was dat een lid van de adviescommissie had meebeslist over een aanvraag waar een familielid bij betrokken was. Dat wekte op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling. 
Er werden in totaal 68 aanvragen ingediend op grond van de subsidieregeling Hedendaagse cultuur in Brabant. De toekenning geldt voor een periode van vier jaar. (en)

Foto boven: gedeputeerde Wil van Pinxteren

Lees ook op Brabant Cultuur:
Procedure subsidies was onzorgvuldig en moet helemaal over, ‘een grote blamage’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *