Onbegrip bij kleine theaters over voorwaarde provinciale noodsubsidie

Hans van der Sanden, directeur van de cultuurcentra Tiliander (Oisterwijk) en Den Boogaard (Moergestel), las op Brabant Cultureel het bericht dat de provincie Noord-Brabant de middelgrote theaters financieel gaat helpen de coronacrisis door te komen. Vol verwachting ging hij naar de website van de provincie om het aanvraagformulier in te vullen. Maar hij kwam van een koude kermis thuis. 

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen is dat de directie van het theater aangesloten moet zijn bij de VSCD, de brancheorganisatie voor de podia in Nederland. Tiliander is geen lid. “We zijn een klein theater en we moeten zuinig met ons geld omgaan, daarom zitten we niet bij deze club.” Dat zijn theater nu geen beroep kan doen op het fonds van de provincie vindt Van der Sanden oneerlijk. “Wij hebben het net als alle andere theaters moeilijk. Het is toch raar dat het lidmaatschap van zo’n club als maatstaf wordt genomen?” Hij wijst erop dat Tiliander wel lid is van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) die verbonden is met de VSCD. “Telt dat dan niet mee?”

Provincie

Een woordvoerder van de gedeputeerde voor cultuur Wil van Pinxteren laat weten dat de provincie gezien de grote nood in de culturele sector afgelopen jaar twee miljoen euro heeft gereserveerd voor ondersteuning. Daarvan is nu zeven ton beschikbaar gesteld voor coronasteun aan de middelgrote theaters in Brabant. Om te bepalen welke theaters daartoe gerekend kunnen worden is de voorwaarde van het lidmaatschap van de brancheorganisatie gesteld.  

“Het lidmaatschap van de VSCD is, in combinatie met de locatie, volgens ons een objectieve manier om te bepalen of het gaat om een middelgroot theater buiten de vijf grote Brabantse steden. Andere criteria zijn volgens ons onvoldoende objectief. We snappen dat theaters die niet voldoen aan de geldende criteria dat als niet prettig kunnen ervaren.” De provincie wijst erop dat de gemeenten vanuit het rijk extra geld hebben gekregen om lokale culturele accommodaties te ondersteunen.  

De tribune met 382 stoelen in de theaterzaal van cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle. Foto > Gemma Kessels

Sanna Weustink, directeur van cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle, is ook teleurgesteld. Met zo’n 130 professionele voorstellingen (inclusief film) per jaar is Jan van Besouw een middelgroot theater. Het theater is geen lid van de VSCD vanwege de kosten. “We kunnen alle steun goed gebruiken, ook van de provincie. Het is jammer dat we nu buiten de boot vallen.” Weustink maakt zich zorgen over de toekomst, zeker als de coronamaatregelen nog lang van kracht blijven.  Goirle heeft vorig jaar een bezuiniging opgelegd om gaten in de gemeentelijke begroting te dichten. Een nieuwe ronde sluit de directeur niet uit. “We hebben heel veel in de kosten gesneden, op een gegeven moment houdt dat op. We staan in de overlevingsstand.”

Ook voor cultuurhuis De Eendracht in Gemert zou een provinciale bijdrage welkom zijn geweest, maar het is geen noodzaak. Directeur Remko Boesveld zegt dat er goede afspraken zijn gemaakt met de gemeente om de crisis het hoofd te bieden. “Ook wij hebben op alle uitgaven waar mogelijk bespaard. We zijn veel inkomsten misgelopen, bijvoorbeeld omdat we uitverkochte voorstellingen van Rob Scheepers hebben moeten annuleren.” Er wordt al langer gesproken over nieuwbouw van De Eendracht en dat is volgens Boesveld hard nodig ‘want het gebouw is op’. Hij gaat er vanuit dat de coronacrisis geen roet in het eten gooit en de bouwplannen doorgaan.

In Brabant zijn er naar schatting vijftig kleine en middelgrote theaters. Daarvan zijn er dertien lid van de VSCD. Zij maken aanspraak op de zeven ton die de provincie aan noodsteun beschikbaar heeft gesteld. (en)

Foto boven: cultureel centrum Tiliander in Oisterwijk

Provincie Noord-Brabant steunt middelgrote theaters in nood
Dossier:
Alle afleveringen van de theaterserie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *