Subsidieaffaire biedt nieuwe kans voor instellingen die buiten de boot vielen

De affaire rond de provinciale subsidieverlening heeft voor sommige instellingen mogelijk een positief effect. Instellingen die eerder buiten de boot vielen, komen door de herbeoordeling wellicht alsnog in aanmerking voor subsidie. Dat valt op te maken uit een mededeling van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten.

Op 26 januari 2021 werd bekend dat er vorig jaar fouten zijn gemaakt in de procedure in het kader van de Subsidieregeling voor Professionele Kunsten 2021-2024. Onder meer bleek dat bij een van de leden van de beoordelingscommissie sprake was van belangenverstrengeling. Daarop is besloten om de procedure helemaal over te doen en alle 68 aanvragen door een andere commissie opnieuw te laten beoordelen.

Voor de instellingen die vorig jaar subsidie kregen toegewezen, verandert er niets. Zij behouden het toegezegde bedrag, ook al zou het advies in de herbeoordeling negatief zijn. Voor de instellingen die eerder een afwijzing kregen, bestaat de mogelijkheid dat zij nu wel een positief oordeel krijgen. Het college van GS zal in dat geval alsnog subsidie toekennen.

Verder erkennen GS in de mededeling dat ook de kunst- en cultuursector zwaar wordt getroffen door de coronacrisis. De instellingen die subsidie van de provincie ontvangen, krijgen de rust om weer op krachten te komen. “Wij werken aan een goed, evenwichtig en ambitieus beleidskader Vrije tijd, Cultuur en Sport dat ruimte biedt voor herstel doordat wij het grootste deel van ons beleid continueren. Zo hebben we onder andere de meerjarige subsidies van instellingen van professionele kunsten (inclusief de philharmonie zuidnederland) en amateurkunsten tot en met 2024 mogelijk gemaakt en is in totaal rond de 35 miljoen euro per jaar beschikbaar binnen dit kader.” (en)

Foto boven: Beeld van The Symbiocene Forest van BioArt Laboraties in Eindhoven, 2019. Deze instelling viel buiten de boot bij de verdeling van de provinciale subsidies.

Mededeling aan Provinciale Staten

Lees ook op Brabant Cultureel:
Procedure subsidies was onzorgvuldig en moet helemaal over, ‘een grote blamage’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *