Provincie legt Kunstloc Brabant een bezuiniging op van 1,2 miljoen

Ook Kunstloc Brabant merkt nu de gevolgen van het gewijzigde cultuurbeleid van de provincie Noord-Brabant. In twee stappen krijgt de instelling een bezuiniging opgelegd van 1,2 miljoen euro. Tot nu toe kreeg Kunstloc jaarlijks 5,9 miljoen euro subsidie.

door Emmanuel Naaijkens

De aangekondigde korting is een harde klap voor Kunstloc Brabant, de instelling die zich onder meer toelegt op het bevorderen van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Eind 2020 kreeg Kunstloc Brabant al te horen van gedeputeerde Wil van Pinxteren (onder meer cultuur / Lokaal Brabant) dat de Impulsgelden worden gehalveerd. Dat is een provinciale regeling om innoverende initiatieven op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren. Kunstloc voert deze regeling uit.

Volgens Kunstloc heeft het college van Gedeputeerde Staten gezegd dat de bezuiniging van 1,2 miljoen is te realiseren door minder activiteiten te ontplooien. In een persverklaring uit de nieuwe directeur Henri Swinkels als reactie hierop scherpe kritiek op de provincie: ‘De bezuiniging treft daarmee de ontwikkeling van cultuureducatie op Brabantse scholen, de cultuurdeelname van Brabanders in een kwetsbare positie en de Brabantse koepelorganisaties van amateurkunst. (…) Kunstloc Brabant vindt de afbouw onverantwoord en tekent bezwaar aan tegen dit besluit.’

Slogans

Wat Kunstloc ook steekt, is dat de provincie in december nog een advertentie plaatste in de regionale dagbladen met slogans als ‘Samen blijven we investeren in kunst, cultuur en creativiteit’. En: ‘Dat is de kracht van Brabant’. En ook: ‘Als we ooit hebben gezien hoeveel waarde cultuur heeft, is het wel in deze coronacrisis’.

Kunstloc brengt onder meer cultuureducatie op scholen. Die activiteiten worden minder door de opgelegde bezuiniging. Foto > Arthur Krijgsman

De bezuiniging staat ook haaks op het nieuwe Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport. Daarin wordt het cultuurbeleid voor de komende jaren uitgestippeld. Dit beleidskader moet nog worden vastgesteld door Provinciale Staten en daarom vindt Kunstloc het prematuur dat nu al het besluit is genomen om te bezuinigen. Kunstloc wijst er in de persverklaring op dat vanuit de rest van het land met bewondering is gekeken naar de Brabantse aanpak en dat die aanpak ook elders navolging heeft gekregen. ‘Met deze bezuiniging zet de provincie deze voorbeeldpositie op het spel en maakt cultuur voor iedere Brabander minder bereikbaar.’

LocHal

Hoe Kunstloc de bezuiniging gaat doorvoeren is nog niet bekend. De directeur was nog niet bereikbaar voor een toelichting. Op 1 januari 2022 gaat er zes ton af van het budget, en een jaar later nog eens zes ton. Er werken bij deze instelling meer dan zestig mensen in deeltijd of voltijd. De organisatie houdt kantoor in de LocHal in Tilburg.

Sinds in het voorjaar van 2020 in het provinciehuis een nieuwe coalitie aantrad, waait er een andere wind door de Brabantse cultuursector. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van CDA, VVD, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant maakte er in het bestuursakkoord geen geheim van dat er gekort zou worden op de uitgaven voor cultuur. Ook Kunstloc werd toen al genoemd als mogelijk mikpunt van bezuinigingen. Overigens blijft het hier niet bij. In de culturele sector valt te horen dat er ook een einde komt aan Brabant C, een investeringsfonds dat onder meer bijzondere projecten subsidieerde zoals films, festivals en kunstmanifestaties.

Gedeputeerde Van Pinxteren was niet bereikbaar voor een toelichting. Het besluit van het college van GS is ook niet gepubliceerd op de website van de provincie.

© Brabant Cultureel 2021

Lees ook op Brabant Cultureel
Directeur Kunstloc: Bezuiniging op cultuur maakt provincie ongeloofwaardig
A
nalyse: Dit staat op het spel door bezuinigen op cultuur in Noord-Brabant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *