Kunst van Brabant: Provincie moet bezuiniging schrappen vanwege corona

De culturele sector wordt onevenredig hard geraakt door de coronacrisis en de provincie Noord-Brabant moet daarom de aangekondigde bezuinigingen terugdraaien. Die oproep doet de vereniging de Kunst van Brabant in een brandbrief aan het provinciaal bestuur. Het nieuws van woensdag 20 januari dat de provincie de middelgrote theaters gaat steunen met 7 ton doet daar niets aan af.

“Het gaat hier om een incidentele maatregel in het kader van de coronacrisis. De bezuiniging op de subsidies is een structurele maatregel. Overigens ben ik blij voor de theaters dat de provincie ze met dit geld steunt”, zegt voorzitter Ap de Vries van de Kunst van Brabant,

Dat de belangenorganisatie voor kunst en cultuur juist nu aan de bel trekt, is geen toeval. Volgende week vrijdag (29 januari 2021) bespreekt Provinciale Staten het nieuwe beleidskader vrije tijd, cultuur en sport. Daarin zet gedeputeerde Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant) uiteen wat komende jaren het beleid is in deze sectoren. Voor cultuur staat er een forse bezuiniging op stapel, al stelt Van Pinxteren zich op het standpunt dat hij niet afwijkt van wat er in het verleden is afgesproken. Concreet gaat de bezuiniging om meer dan een halvering van de zogeheten Impulsgelden, van 2,4 naar 1,1 miljoen euro.

De Kunst van Brabant vindt het een uiterst ongelukkig moment om juist nu te korten op uitgaven voor kunst en cultuur. Veel culturele instellingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden en veel zzp’ers zijn al kopje onder gegaan. ‘In plaats van kunstenaars en culturele instellingen perspectief en een helpende hand te bieden, bezuinigt de provincie nu op cultuur, kondigt bovendien nieuwe bezuinigingen aan en wordt er gesproken over een nieuwe – lees: beperktere – rol van de provincie.’

Advertentie

De belangenorganisatie verwijst naar de advertentie die de provincie eind december in de Brabantse dagbladen plaatste en waarin werd gewezen op de betekenis van kunst en cultuur in tijden van corona. De Kunst van Brabant stelt vast dat het om holle frasen gaat, aangezien de provincie niet met concrete plannen komt om de noodlijdende culturele sector uit de brand te helpen. Concreet stelt de organisatie voor om pas op de plaats te maken en niet te bezuinigen, in afwachting van een nieuw visiedocument dat gedeputeerde Van Pinxteren in 2023 presenteert. 

‘Mocht het voorgestelde beleidskader toch aangenomen worden, dan kiest de provincie voor een cultuurbeleid dat haaks staat op haar economische ambities en haar plannen om het verblijfsklimaat in Brabant te versterken. Het cultuurbeleid wordt dan verengd tot een vrijetijdsbeleid, waarin het alleen draait om beleving en recreatie’, aldus de Kunst van Brabant in de brief aan Provinciale Staten. (en)

Lees ook op Brabant Cultureel:
Directeur KunstLoc: Bezuiniging op cultuur maakt provincie ongeloofwaardig
De Kunst van Brabant bezorgd over lot van de ‘hybride’ zzp’er in de culturele sector

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *