Voortschrijdend inzicht minister Van Engelshoven redding voor PLAN Brabant

Het ziet er naar uit dat PLAN Brabant en Frascati Producties in Amsterdam, die zich beide toeleggen op het begeleiden van podiumtalenten, toch kunnen blijven bestaan. Minister Ingrid van Ingelshoven (Cultuur D66) liet gisteren tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting 2021 voor cultuur blijken, dat ze tot het voortschrijdend inzicht is gekomen dat beide instellingen van wezenlijk belang zijn voor de cultuursector.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Foto > Arenda Oomen

De toekomst van PLAN Brabant en Frascati is aan een zijden draadje komen te hangen omdat er geen toezegging kwam vanuit Den Haag voor een structurele subsidie. In het nieuwe steunpakket voor de cultuursector in het kader van de coronacrisis was alleen een overbruggingskrediet voorzien van een half jaar. Maar omdat onzeker is of PLAN en Frascati daarna nog langer subsidie zouden krijgen kwam de continuïteit in gevaar, aldus Andrea van Wingerden, coördinator van PLAN Brabant.

Tegenover Brabant Cultureel zei Van Wingerden vorige week dat ze goede hoop had dat politiek Den Haag wel oor zou hebben voor de noodkreten. Dat blijkt dus zo te zijn. Minister Van Engelshoven heeft zich in een gesprek laten overtuigen van de unieke positie van PLAN Brabant en Frascati. Hun plan om zich te richten op afgestudeerden van alle kunstvakopleidingen kreeg haar instemming, zeker gezien de grote onzekerheid die er ook voor jonge makers is door de coronacrisis. Ook heeft een rol gespeeld dat de oproep om beide organisaties te redden veel weerklank kreeg in de cultuursector. Daarnaast onderstreepte de Raad voor Cultuur, belangrijk adviesorgaan voor de minister, eveneens de waarde van de begeleiding van jonge makers (theater, dans, circus en allerlei varianten) in Nederland. 

Gebaksvorkje

De SP had bij monde van Kamerlid Peter Kwint, mede namens GroenLinks en de PvdA, al een amendement aangekondigd om binnen de begroting van OCW geld vrij te maken voor PLAN Brabant en Frascati. Hun voorstel was om daarvoor het geld te gebruiken dat gereserveerd is voor internationaal cultuurbeleid. Daar voelde minister Van Engelshoven niets voor, maar ze zei wel bereid te zijn om met een ‘gebaksvorkje’ door de begroting te harken en zo structureel geld te vinden voor beide instellingen. Ze legde zich overigens niet vast op de hoogte van het bedrag. Ze komt snel met een brief aan de Kamer over een oplossing. 
PLAN Brabant werkt met een begroting die voorziet in een jaarlijkse rijkssubsidie van 650.000 euro. (en)  

Lees ook Brabant Cultureel:
PLAN Brabant tussen hoop en vrees over voortbestaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *