Dringende oproep aan provincie: help 21 cultuurinstellingen in nood

Bij de verdeling van de provinciale subsidies in het kader van BrabantStad voor de periode 2021-2024 vielen eenentwintig cultuurinstellingen buiten de boot, ondanks een positief advies. Daardoor dreigt geheel of gedeeltelijk het doek te vallen voor deze organisaties die actief zijn op het gebied van theater, muziek, dans, literatuur en beeldende kunst. In een brandbrief aan het bestuur van de provincie Noord-Brabant doen zij een dringende oproep aan de politici om extra geld beschikbaar te stellen.

Afgelopen mei werden de adviezen bekend van de commissie die de aanvragen moest beoordelen. Die beoordeling betrof zowel de aanvragen voor de provinciale als de gemeentelijke subsidies. Aan provinciale subsidies was maximaal 11.126.835 euro beschikbaar, maar het aangevraagde bedrag was tweemaal zo hoog: 22.143.916 euro. Met andere woorden, heel veel instellingen vielen buiten de boot, ondanks dat zij wel positief werden beoordeeld. En daardoor zien de betrokken instellingen hun ambities in rook opgaan. Het mislopen van de provinciale subsidie wil overigens niet zeggen dat de aanvragers helemaal geen subsidie meer krijgen. In een aantal gevallen krijgen zij wel subsidie van de gemeente, of uit landelijke fondsen.

Ecosysteem

In de brief aan de provincie wijzen de instellingen erop dat door het ontbreken van subsidie het positieve beleid op het gebied van kunst en cultuur teniet wordt gedaan en investeringen verloren gaan. ‘Juist nu eerdere investeringen van de provincie, de BrabantStad gemeenten [Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond] en Brabantse kunstenaars en kunstinstellingen zelf hun vruchten overduidelijk beginnen af te werpen, staat het Brabantse culturele ecosysteem enorm onder druk’.

Van koeienmest tot Mestic (de mestjurk). BioArt Laboraties, 2016. Foto > Piet den Blanken

De dynamiek op het gebied van kunst in Noord-Brabant draagt volgens de briefschrijvers ook bij aan sociale innovatie en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Bovendien maakt een levendig cultureel klimaat de provincie tot een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te leven. Verder wijzen de instellingen er in hun brief op dat uit onderzoek blijkt dat het cultuuraanbod in Brabant een breed en groeiend publiek bereikt. Meer geld voor kunst en cultuur, dat is waar zij om vragen.

‘Wij vragen u de verantwoordelijkheid voor een bloeiend cultureel klimaat gezamenlijk op te pakken en de erkenning dat kunst en cultuur onmisbaar zijn voor het leefklimaat in de provincie, om te zetten in daden’. (en)

De 21 instellingen zijn: Afslag Eindhoven, BioArt Laboratories (Eindhoven), Cappella Pratensis (Den Bosch), Corpo Máquina (Tilburg/Breda), De Ontdekfabriek (Eindhoven), Dyane Donck Company (Breda/Tilburg), Kamerata Zuid (Tilburg), Kunstpodium T (Tilburg), Lustwarande (Tilburg), PARK (Tilburg), Podium Bloos (Breda), Sounding Bodies (Tilburg), Spruit (Tilburg), Strijbos & Van Rijswijk (Tilburg), The100Hands (Breda), Tilt (Tilburg), Tiuri (Breda), United Cowboys (Eindhoven), Watershed (Eindhoven), Willem Twee Studio’s (’s-Hertogenbosch) en Zwermers (Eindhoven).

Foto boven > productie United Cowboys

Resultaat
Het gezamenlijk publieksbereik in 2019 was 309.400 bezoekers, die vaak ook gebruik maakten van lokale horeca en hotels. De gezamenlijke inkomsten bedroegen 3.728.732 euro bestaande uit subsidies uit landelijke en private fondsen, prijzengeld en overige eigen inkomsten zoals uit kaartverkoop.

Lees ook eerdere verhalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *