Protest tegen bezuinigingen op cultuur in Brabant blijkt voorbarig

De cultuur in Noord-Brabant lijkt in de periode tot 2024 toch niet het slachtoffer te worden van bezuinigingen. De onrust die daarover ontstaan is, is in de hand gewerkt door omstreden formuleringen in de cultuurparagraaf van het nieuwe bestuursakkoord van VVD, CDA, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie. 

Dat stelt De Kunst van Brabant, een belangenorganisatie, in een persverklaring over de uitvoering van de subsidieregeling van BrabantStad (Tilburg, Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch) en de provincie. Toen begin mei het nieuwe bestuursakkoord gepresenteerd werd, ging er een schokgolf door cultureel Brabant. Er volgde een reeks protesten want uit de tekst maakten organisaties als De Kunst van Brabant op dat het mes zou gaan in de uitgaven voor kunst en cultuur, en dus in deze subsidieregeling. Het lijkt erop dat de soep niet zo heet gegeten wordt, althans in de periode tot 2024. 

Onbegrijpelijk

De Kunst van Brabant noemt het nu positief dat ‘het nieuwe provinciebestuur de afspraken binnen BrabantStad over de meerjarige subsidies professionele kunsten 2012 – 2024 lijkt na te komen. Dat legt een basis voor het komend overleg over het nieuwe cultuurbeleidsplan van de provincie’. De organisatie verwijt het nieuwe provinciebestuur dat door de wijze van formuleren er onnodig onrust is ontstaan. Niet alleen overigens in de cultuursector zelf, maar ook bij gemeenten, Raad voor Cultuur, ministerie van OCW en landelijke cultuurfondsen. De Kunst van Brabant: ‘Onbegrijpelijk dat de provincie er niet voor heeft gekozen om die onrust meteen weg te nemen en helderheid te verschaffen.’ 

De Kunst van Brabant is verder van mening dat er komende jaren meer geld voor cultuur moet worden uitgetrokken. De subsidietoekenningen in het kader van de BrabantStad-regeling die deze week bekend zijn gemaakt, stellen de organisatie teleur omdat ze begrensd worden door hun subsidieplafonds. ‘Daardoor ontvangt de komende vier jaar een groot aantal positief beoordeelde cultuurinstellingen en nieuwe initiatieven geen financiële ondersteuning’.

De Kunst van Brabant wijst er op dat in het onlangs gepubliceerde rapport ‘Waarde van Cultuur’ staat dat er een ‘groot en gretig publiek is voor culturele activiteiten, maar dat het aanbod in onze provincie achterblijft op dat van andere provincies. Om deze mismatch op te lossen is meer geld nodig’. (en)

Foto boven: Protest voor het provinciehuis op 15 mei. Beeld uit video.

Lees meer in het dossier

Reacties (1)

  1. Marjo Frenk schreef:

    Mooi! Wij hopen met de activiteiten voor (digitale) geletterdheid, innovatie van de educatieve functie en inzet op bibliotheekinnovatie op voldoende aandacht en middelen in het nieuwe beleidsplan. Afschaffing van twee programma’s hierop gericht maakt onze activiteiten vanaf 2021 voor een groot deel (1/3) weg zullen vallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *