Artistiek leider Piet Menu: cultuursector kijkt weg van machtsmisbruik

In een open brief op theaterkrant.nl laakt Piet Menu, artistiek leider van Het Zuidelijk Toneel (HZT), de cultuursector vanwege het wegkijken bij machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag in eigen gelederen. Aanleiding voor zijn brief is de zaak bij Toneelgroep Oostpool in Arnhem, waar vier oud-medewerkers en stagiairs hun beklag hebben gedaan over het gedrag van artistiek leider Marcus Azzini. 

Begin dit voorjaar schreef het viertal een brief aan de raad van toezicht van Toneelgroep Oostpool met beschuldigingen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Vervolgens werd door een externe organisatie onderzoek gedaan, waarvan de resultaten deze week naar buiten kwamen. De conclusie is dat er geen grond is voor de beschuldigingen. Wel moet er gewerkt worden aan een veiligere en professionelere cultuur bij het gezelschap. Volgens NRC reageerden de vier klokkenluiders verbijsterd op de uitkomst van het onderzoek. Het onderzoek is in hun ogen geen getrouwe weergave van wat zich werkelijk heeft voorgedaan. 

Misstanden

Piet Menu voelt zich door de gang van zaken geroepen om in een open brief uiteen te zetten wat er in zijn ogen schort aan de cultuursector. Hij heeft afgelopen twee jaar gewerkt aan de voorstelling Casting the pass, die gaat over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de theaterwereld. Menu schrijft dat hij lang gedacht heeft dat die uitwassen niet voortkwamen uit het systeem, maar daar komt hij nu op terug. Het zit wél ingebakken in de cultuursector. 

“Onze sector heeft in de maatschappij een voorbeeldfunctie. We tonen in zoveel voorstellingen de onvolmaakte, worstelende mens. Als we het gebrek, de pijn, de fout geen plek kunnen geven in ons eigen beleid en organisatie, dan is er iets grondig mis. Dan missen we geloofwaardigheid en respect.” In de sector zijn er protocollen en codes om misstanden te voorkomen, maar Menu vraag zich nu af of het niet beter is die af te schaffen. Ze worden alleen gebruikt om eigen straatjes schoon te vegen. (en)

Lees hier de volledige brief van Piet Menu: Het verleden moet worden geproefd en doorgesproken. 

UPDATE 10 juni 2020: Directeur Marcus Azzini van Oostpooltreedt terug na nieuwe beschuldigingen [NOS]

© Brabant Cultureel 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *