De Kunst van Brabant vreest kaalslag in cultuursector door coalitieakkoord

Vereniging De Kunst van Brabant vreest dat er onder het nieuwe bestuur in de provincie Noord-Brabant een kaalslag gaat plaatsvinden in de culturele sector. Dat leidt de belangenorganisatie af uit het bestuursakkoord dat de partijen VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant hebben gesloten. Een van de hoofdpunten uit dat akkoord is dat cultuurbeleid niet langer een kerntaak is van de provincie.

De organisatie wijst erop dat de afgelopen jaren veel nieuwe projecten van de grond zijn gekomen op het gebied van cultuurmarketing, publieksbereik en talentontwikkeling. Daarbij werkten de provincie, de grote gemeenten en het ministerie van OCW nauw samen. Dat heeft er ook toe geleid dat door Den Haag extra geld beschikbaar werd gesteld voor het cultuurbeleid in Noord-Brabant.

De fractievoorzitters presenteren het nieuwe bestuursakkoord voor Noord-Brabant. V.l.n.r. Sanne Otters (VVD), Eric de Bie (FvD), Ankie de Hoon (CDA) en Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant, beoogd gedeputeerde voor vrije tijd). Beeld > YouTube

De Kunst van Brabant stelt nu in een persbericht dat het nieuwe provinciale cultuurbeleid contraproductief uitpakt, omdat er op termijn minder geld van Den Haag naar Noord-Brabant gaat. Bovendien wordt zo de samenwerking met de vijf grote steden ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Eindhoven en Helmond in de waagschaal gesteld. Daardoor krijgt ook de internationale profilering van Brabant als innovatieve en creatieve kenniseconomie ‘een knauw’.

Schoffering

De belangenorganisatie vindt bovendien dat de provincie met het nieuwe beleid cultuurmakers en instellingen schoffeert door kunst en cultuur onder te brengen in de portefeuille ‘vrije tijd’. Voor de beoogde gedeputeerde, Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant), is cultuur niet langer een zelfstandige taak. De Kunst van Brabant verwijt het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dan ook dat het de bewezen bijdrage van kunst en cultuur aan de economie, aan het onderwijs en aan het woon-, werk en vestigingsklimaat in Noord-Brabant miskent.

De koerswijziging komt bovendien op een uiterst ongelukkig moment, zo betoogt de organisatie. Want ook de cultuursector wordt hard geraakt door de coronacrisis. ‘Juist nu komt de nieuwe coalitie met dit afbraakbeleid. Zij toont gebrek aan empathie, saamhorigheidsgevoel en kennis over wat er leeft in de Brabantse samenleving.’ De Kunst van Brabant verwijst naar onderzoeken waaruit onder meer blijkt dat tachtig procent van de Brabanders kunst en cultuur belangrijk vindt en negentig procent een of meer culturele activiteiten bezoekt.

Tot slot verwijt belangenorganisatie, waarbij ongeveer honderd instellingen en cultuurmakers zijn aangesloten, het CDA en Lokaal Brabant kiezersbedrog. Beide partijen beloofden in hun verkiezingsprogramma dat zij zich sterk zouden maken voor kunst en cultuur. (en)

(c) Brabant Cultureel 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *