Nieuwe coalitie Noord-Brabant: minder geld voor cultuur

In het bestuursakkoord dat de nieuwe coalitie in Noord-Brabant op donderdag 7 mei 2020 heeft gepresenteerd is er voor cultuur een minder prominente rol dan voorheen. Dat betekent dat vanaf 2023 het budget voor de cultuursector omlaag gaat. In welke orde van grootte valt niet op te maken uit de begroting omdat alle bedragen staan onder de noemer ‘Vrije tijd en erfgoed’. Wil van Pinxteren (foto) van de partij Lokaal Brabant – met één zetel vertegenwoordigd in Provinciale Staten – wordt de gedeputeerde met deze portefeuille.

De komende maanden wordt gewerkt aan een nieuw beleidskader ‘Vrije Tijd’ en dan zal meer duidelijk zijn waar de prioriteiten komen te liggen. In het bestuursakkoord zijn de coalitiepartners CDA, VVD, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant het volgende overeengekomen over het onderdeel Vrije Tijd:

“De afgelopen jaren is er door de provincie structureel en incidenteel geïnvesteerd in het ondersteunen en laten ontwikkelen van (projecten op het gebied van) sport en cultuur. Vele projecten zijn zeer succesvol tot wasdom en volwassenheid gekomen. Er zijn veelbelovende en spraakmakende resultaten.
De tijd is gekomen om deze mooie resultaten te consolideren en te borgen binnen onze maatschappij. Dit laatste in combinatie met een geleidelijke afbouw van de inzet van provinciale middelen.”

Afbouwen

Uit nadere voorstellen zal moeten blijken welke instellingen in de culturele sector de pijn gaan voelen. Er zijn twee organisaties die nu door de provincie gesubsidieerd worden, namelijk KunstLoc en Brabant C. Zonder dat de naam van deze instellingen wordt genoemd in het akkoord staat er dat gesubsidieerde organisaties tot 2023 de tijd krijgen om zich voor te bereiden op een afbouw van de subsidierelatie. Dan is, volgens de coalitie, ‘het nieuwe normaal bereikt’.

De nieuwe coalitie is gevormd nadat het CDA de samenwerking met de huidige coalitie in december opzegde. Die bestaat nu nog uit VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Het CDA blies het akkoord met die partijen op omdat de christen-democraten het niet eens was met de aanpak van de stikstofcrisis in Noord-Brabant. De coalitiepartijen hebben 28 van de 55 zetels en steunen dus op een meerderheid van één zetel. (en)

Lees ook het interview met de vertrekkende
gedeputeerde voor cultuur Anne-Marie Spierings

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *