Covid-19 treft ook erfgoed: een impact loket en een nieuwsbrief bieden steun

Erfgoed Brabant opende een Corona Impact Loket Erfgoed waar betrokkenen uit de erfgoedwereld hun verhaal kwijt kunnen. Dit naar analogie van het loket dat eerder al door KunstLoc werd geopend voor de kunstsector. Bij dit loket kunnen individuen (veel zzp’ers) en instellingen die zich bezighouden met erfgoed hun noden en behoeften delen. Erfgoed Brabant initieert deze actie in nauwe samenwerking met de provinciale uitvoeringsorganisaties verenigd in de Erfgoed Alliantie Brabant. Contact opnemen kan via de mail of door te bellen met een van de medewerkers. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat landelijk een kwart van de musea vreest voor het voortbestaan, dus de nood is hoog.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) lanceert een nieuwsbrief waarvan het eerste nummer (28 april 2020) geheel is gewijd aan ‘Erfgoed en Corona’. De nieuwsbrief is te lezen op de website van de RCE en belangstellenden kunnen zich daar aanmelden om hem twee keer per maand via e-mail rechtstreeks te ontvangen. Met deze nieuwsbrief en via de website biedt de RCE ‘een platform aan om tips, voorbeelden, zorgen, maatregelen en andere feiten en ideeën te delen’ en te laten zien ‘hoe wij als sector ons blijven inspannen om met elkaar de erfgoedzorg in Nederland in stand te houden’.

Restauratie van de kerk in Hilvarenbeek, 2014. Foto > Emmanuel Naaijkens

Net als de podiumkunsten is ook de erfgoedsector breed geraakt door Covid-19. Musea zijn noodgedwongen dicht en studiedagen, congressen, cursussen en excursies zijn geannuleerd. Onderhoud van groen erfgoed kan niet op alle plaatsen meer worden uitgevoerd en archeologisch onderzoek komt in de knel doordat opgravingen zijn uitgesteld. De eerste nieuwsbrief meldt dat het kabinet steunmaatregelen biedt en de RCE zich inzet om het erfgoedveld bij te staan met coulancemaatregelen, kennis, advies en een luisterend oor: ‘Wij blijven subsidies en opdrachten verstrekken, zodat het werk waar mogelijk door kan gaan.’

Praktische voorbeelden die de nieuwsbrief geeft zijn onder meer een protocol dat is opgesteld om ervoor te zorgen dat restauratiewerk aan monumenten zoveel mogelijk kan doorgaan. Ook is er een oproep om getroffen musea te steunen door middel van donaties. De nieuwsbrief schetst daar verschillende mogelijkheden voor. De coronamaatregelen vormen ook aanleiding om (opnieuw) de implementatie van de Omgevingswet uit te stellen. In mei hoopt het kabinet hiervoor met een nieuwe datum te komen. Die omgevingswet – met 1 januari 2021 als beoogde ingangsdatum – gaat een groot aantal bestaande wetten met betrekking tot de openbare ruimte vervangen en zal grote consequenties hebben voor het monumenten- en erfgoedbeleid. (lt)

www.erfgoedbrabant.nl/

www.cultureelerfgoed.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *