Dichten voor de coronadoden

Carl Norac, sinds dit jaar de vierde Dichter des Vaderlands van België, heeft het initiatief genomen om collega-dichters in zijn land – in alle landsdelen en alle talen – uit te nodigen om uitvaartgedichten te schrijven voor mensen die overlijden aan het coronavirus. Zijn doel is om nabestaanden de kans te geven om afscheid te nemen met een persoonlijk gedicht nu dat niet kan in het bijzijn van familieleden, vrienden en bekenden. Op die manier hopen de dichters de speciale omstandigheden waarin uitvaarten nu noodgedwongen moeten verlopen enigszins te verzachten.

Vanaf donderdag 2 april 2020 kunnen Belgische nabestaanden daarvoor een beroep doen op maar liefst zeventig dichters, zowel Frans- als Nederlandstalig. Met een mail naar info@vonkenzonen.be kunnen zij een persoonlijk afscheidsgedicht aanvragen. Naast deze persoonlijke uitvaartgedichten worden op de website van de Dichter des Vaderlands (www.dichterdesvaderlands.be) ook algemene uitvaartgedichten gepubliceerd die vrij gebruikt mogen worden door wie daar nood aan heeft. Tevens worden professionele literaire vertalers ingeschakeld om de gedichten uit het Nederlands en Frans te vertalen naar andere moedertalen in de hoop dat zo iedereen in België, ongeacht taal of afkomst, een laatste eerbetoon in de eigen taal kan krijgen.

Dit initiatief verdient navolging, ook in Nederland.

Carls Norac kwam overigens op dit idee door het project was de ‘Eenzame Uitvaart’ waarmee de toenmalige stadsdichter van Groningen, Bart F.M Droog, in 2001 begon en dat sindsdien ook elders in Nederland en België is opgepakt. De deelnemende dichters schrijven een gedicht voor iemand die in alle eenzaamheid wordt begraven en lezen dit gedicht voor bij het toevertrouwen van het lichaam aan de aarde. (lt)

www.dichterdesvaderlands.be/gedichtenkrans/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *