Stichting ComplexNL hoopt op steun rijk voor ‘future lab’ in Eindhoven

Al jarenlang leeft in Eindhoven de wens voor een ‘museum’ op het gebied van design en technologie. Er ligt nu een plan van de Stichting ComplexNL om te komen tot de daadwerkelijke oprichting van wat inmiddels een ‘future lab’ wordt genoemd. De stichting hoopt op een jaarlijkse subsidie van het rijk van één miljoen euro.

Minister Van Engelshoven (OCW, D66) kondigde vorig jaar namelijk aan dat zij dat bedrag beschikbaar wil stellen voor een initiatief dat aan het grote publiek laat zien wat design en technologie vandaag de dag betekenen voor de samenleving. Dit is een nieuw onderdeel in het beleid van dit kabinet. Van Engelshoven vindt het belangrijk dat ook andere dan traditionele kunstvormen steun van het rijk krijgen, omdat daarmee jongere generaties worden bediend.

Het plan voor een future lab wordt gedragen door Dutch Design Foundation, Technische Universiteit Eindhoven, Design Academy Eindhoven en MU Hybrid Art House. En de gemeente Eindhoven staat vierkant achter het initiatief. De keuze voor de naam Complex is een bewuste. Letterlijk betekent dat een ‘samengesteld geheel’. “Het is een plek waar verschillende werelden samenkomen. Op het snijvlak van maatschappij, design en technologie wordt nagedacht over de maatschappelijke uitdagingen die onze toekomst brengt. Het laat zien dat design en technologie voor iedereen toegankelijke oplossingen kunnen bieden. Het wordt een plek waar bezoekers nieuwe invalshoeken ontdekken en zelf ideeën aandragen”, aldus de stichting.

Evoluon
De locatie van het future lab is nog niet bekend. In een brief van het college van B. en W. aan de gemeenteraad van Eindhoven staat dat daarover nog wordt nagedacht. In het najaar moet er meer duidelijkheid zijn. Het kan zijn dat de keuze valt op een locatie in het stadscentrum, maar ook het Evoluon is nog in beeld. Het Evoluon – sinds twee jaar een rijksmonument – is in 1966 door Philips opgericht om het grote publiek vertrouwd te maken met technologische ontwikkelingen. In 1989 trok Philips, dat toen in financieel zwaar weer verkeerde, zijn handen af van dit techniekmuseum. 

De aanvraag voor ComplexNL gaat binnenkort ter advisering naar de Raad voor Cultuur. Op 4 juni 2020 brengt de raad advies uit over alle aanvragen die in het kader van het cultuurbeleid van het kabinet zijn ingediend. Uiterlijk op Prinsjesdag in september maakt de minister dan bekend welke aanvragen worden gehonoreerd. Er wordt door stichting en gemeente nog gezocht naar andere financieringsbronnen. Men rekent onder meer op bijdragen van de provincie Noord-Brabant en van het Regiofonds. (en)

Boven: Het Evoluon in Eindhoven in 2001. Foto > A. van de Wal/Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *