Met Sint-Catharinadal is opnieuw een norbertijner archief gedigitaliseerd

De norbertijner gemeenschap van Sint-Catharinadal begon in 1271 in de buurt van Wouw. Van daaruit verhuisden de norbertinessen naar Breda waar zij lang een groot klooster bewoonden. De voormalige kloosterkerk huisvest daar tegenwoordig het casino. De opkomende reformatie dwong de zusters te verhuizen naar Oosterhout waar zij sinds 1647 thuis zijn in het slotje de Blauwe Camer. De abdij beschikt over een rijk archief dat die hele geschiedenis bestrijkt en binnenkort is dit hele archief voor iedereen digitaal toegankelijk. Daarmee is na Postel en Berne een derde norbertijner archief gedigitaliseerd en is een schat aan historische bronnen die relevant zijn voor een groot deel van Noord-Brabant (maar ook daarbuiten) ontsloten.

Akte van verkoop door Everaat Everaartszoon van goederen in Babyloniënbroek in 1408 aan de proost van Berne. Het stuk is in het Middelnederlands. Foto: BHIC

De gedigitaliseerde stukken zijn te vinden op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch waar met name rijksarchivaris Jan Sanders de drijvende kracht is achter dit omvangrijke project. De digitalisering van het Oosterhoutse archief is mogelijk gemaakt in het kader van het nationale project Metamorfoze. Dat richt zich op het behoud van papieren (en perkamenten) erfgoed door dit digitaal te ontsluiten en het bekendste onderdeel hiervan is de website delpher.nl die oude kranten, tijdschriften en oudere boeken via het internet voor iedereen toegankelijk maakt. Het digitaliseren zelf, het scannen, werd uitgevoerd bij het Zeeuws Archief in Middelburg.

De lancering van het gedigitaliseerde archief van Sint-Catharinadal vindt plaats aan het eind van een symposiummiddag op 7 november 2019 in de abdij. Na enkele lezingen over de geschiedenis van deze kloostergemeenschap, over de Blauwe Camer en over het digitaliseringproject opent priorin Maria Magdalena die middag de website. Het fysieke archief is dan weer veilig terug in de abdij. Deelname aan dit symposium is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt en aanmelding is verplicht: secretariaat@sintcatharinadal.nl

Na deze middag kan iedereen thuis grasduinen in dit archief. Daarbij moet dan wel worden bedacht dat het hierbij nog steeds gaat om archiefstukken in oud schrift in het Latijn, oudere vormen van Nederlands en soms ook in andere talen zoals Frans. Maar oefening baart kunst en de openingstijden van het web zijn onbeperkt. (lt)

Het archief van de Abdij van Postel, 1138-1797:
bhic.nl/Abdij van Postel

Het archief van de Abdij van Berne, 1154-1857, plus twee daarmee verbonden archieven:
bhic.nl/nieuws/Eeuwenoude archief abdij van Berne

www.metamorfoze.nl

Foto boven dit bericht: een Postelse oorkonde in het Latijn uit 1331 met betrekking tot Heeze. Fotobewerking door Brabant Cultureel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *