Manifest vraagt aandacht voor bedreiging Brabants landelijk erfgoed

Het aanzien van het Noord-Brabantse landschap is de laatste halve eeuw ingrijpend veranderd. En dat lang niet altijd ten goede. Veel van het erfgoed dat het karakter van het landschap bepaalt, is aangetast of inmiddels verdwenen. En nog altijd is er de angst dat de kaalslag niet ten einde is. Acht organisaties op het gebied van het landelijk erfgoed hebben daarom een manifest opgesteld waarin zij een oproep doen aan de overheid en beleidsmakers in de provincie om zich sterk te maken voor behoud van dit erfgoed.

Zestiende eeuwse boerderij in Hilvarenbeek, gesloopt om plaats te maken voor een boerderij in ‘historiserende stijl’. Foto Ran Naaijkens

Bij landelijk erfgoed – dit is erfgoed op het platteland – gaat het onder meer om historische boerderijen, molens, waterlopen, buitenplaatsen, dorpsgezichten en het typisch Brabantse landschap in al zijn variatie met wegen, zandpaden, beken, akkers, weilanden, bosschages en dergelijke meer. De initiatiefnemers van het manifest constateren dat de laatste jaren met name het cultureel en industrieel erfgoed in de steden veel aandacht heeft gekregen, maar dat erfgoed op het platteland onderbelicht is gebleven.

Vooruitgang

“Maar zonder specifieke erkenning van het belang van dit erfgoed en speciale aandacht en ondersteuning ervan, dreigt dit erfgoed langzamerhand te verwateren of te verdwijnen. Zo kan een mooi Brabants landschap aangetast worden door het – vaak minder doordacht – aanleggen van een weg of plannen van een industrieterrein. Vooruitgang op deze vlakken is onvermijdelijk, maar vaak kan ook een oplossing gekozen worden die voor het landelijk erfgoed minder ingrijpend is. Ook de aanleg van (nieuwe) natuur gaat regelmatig ten koste van het landelijk erfgoed”, aldus het manifest.

Sporen op een zandpad laten zien hoe groot landbouwmachines tegenwoordig zijn. Foto Emmanuel Naaijkens

Bescherming van het erfgoed begint met bewustwording, aldus de organisaties. “Erfgoed is een deel van onze identiteit.” En: “Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat erfgoed het welzijn en de welvaart van de bewoners in de omgeving verhoogt. Erfgoed heeft voorts in het bijzonder betekenis voor het toerisme, zelfs voor de inwoners uit de regio die ‘toerist in eigen gebied zijn’”.

Campagne

Het Manifest kondigt daarom een campagne aan om die bewustwording bij burgers en instanties te bevorderen. Daarnaast moeten provincie en gemeenten in alle aspecten van hun beleid serieus rekening houden met erfgoed. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening maar ook bij het plannen van windturbines en zonneparken. (en)

Het Manifest is ondertekend door:

Brabants Heem
Molenstichting Noord-Brabant
Bond Heemschut Noord-Brabant
Monumentenhuis Brabant
Stichting De Brabantse Boerderij
Het Noordbrabants Landschap
Vrienden van de Brabantse Landgoederen
Werkgroep Immaterieel Erfgoed Brabant


MANIFEST BRABANTS LANDELIJK ERFGOED

© Brabant Cultureel 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *