Kunst gemaakt van eeuwenoud hout van waterputten in Museum ‘t Oude Slot

In februari 2018 bood de gemeente Veldhoven oud hout aan om te worden gebruikt door kunstenaars. Het ging om enkele honderden kilo’s hout dat was gevonden bij archeologisch onderzoek en dat niet voor bewaring in aanmerking kwam. Voorwaarde was dat daarmee een kunstwerk zou worden gemaakt dat beschikbaar moest zijn voor een expositie. In totaal gingen vierenzestig kunstenaars, zowel professionals als amateurs, op dit aanbod in en nu kunnen de resultaten worden getoond. Van eind april tot eind juni 2019 zijn de kunstwerken te zien in Museum ’t Oude Slot.

‘Water-putten’ van Ottolien Dirks uit Heeze. Foto L-Mount Media

Het hout is afkomstig van de bekisting van waterputten die werden opgegraven op de Huysackers, de kern van de grotere nieuwbouwwijk Zilverackers in Veldhoven. De waterputten zijn aangelegd over een lange periode van ongeveer 800 voor Christus tot ongeveer 1200 na Christus en de houten delen die zich onder de grondwaterspiegel bevonden, bleven goed bewaard. Voor archeologen zijn dergelijke waterputten belangrijk, omdat ze vaak erg nauwkeurig te dateren zijn. Maar grotere volumes archeologisch hout zijn vaak moeilijk – en daardoor duur – te behouden en daarom besloot de gemeente in dit geval er afstand van te doen. Uiteraard gebeurde dit pas nadat de archeologen hun onderzoek hadden afgerond.

‘Moers, Mechtelt en Maria: Het Turbulente Leven van een Veldhovense Eikel’ van Ellen Eva Brouwers uit Daleiden (Duitsland). Foto L-Mount Media

Elk van de kunstenaars kreeg informatie over datering en herkomst bij het hout dat hij of zij meenam en veel van hen liet zich daardoor ook inspireren. Ook water bood inspiratie en er zijn combinaties gemaakt met andere natuurlijke materialen. De resultaten zijn erg divers, van beeldhouwwerken en sieraden tot gebruiksvoorwerpen als keukenmessen, een drinkbeker en, zowaar, een waterpunt. (lt)

‘Oud hout’,
van 28 april t/m 30 juni 2019
in Museum ’t Oude Slot, Veldhoven.

www.museumoudeslot.nl

Lees ook in Brabant Cultureel:
Gemeente Veldhoven verkoopt archeologisch hout voor kunstprojecten

© Brabant Cultureel 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *