De Kunst van Brabant: zorg over hogere drempel subsidie Brabant C

De belangenorganisatie De Kunst van Brabant maakt zich zorgen over een verhoging van de drempel om subsidie aan te vragen bij het Brabant C fonds. Zij schrijft dit in een brief die gericht is aan Henri Swinkels, gedeputeerde voor cultuur in Noord-Brabant.

Aanleiding om in de pen te klimmen is een recente evaluatie van Brabant C, uitgevoerd door bureau Berenschot in opdracht van de provincie. De Kunst van Brabant is teleurgesteld over deze evaluatie, omdat die vooral gaat over het functioneren van Brabant C, en de financieringsregeling. Het gaat nauwelijks over de inhoudelijke en zakelijke effecten van de investeringen die dankzij Brabant C zijn gedaan. En juist daaraan is behoefte. Het gaat over vragen als ‘wat het fonds in de Brabantse culturele sector inhoudelijk teweegbrengt c.q. heeft gebracht’ en ‘hoe kun je positieve resultaten borgen en hoe kunnen we leren van wat minder goed ging’.

In de brief merkt De Kunst van Brabant op dat het Swinkels zelf is geweest die gesteld heeft dat de aandacht meer gericht moet zijn op de inhoudelijke betekenis van kunst en cultuur en ‘dat het cultuurbeleid niet langer vooral economisch gedreven moet zijn’. De belangenorganisatie constateert dat de regels om gebruik te kunnen maken van de financiële steun van Brabant C zijn verscherpt. Het gaat bijvoorbeeld om de eis dat de aanvrager met een plan komt dat voorziet in zogeheten ‘revolverendheid’. Dat houdt in dat de aanvrager zoveel eigen inkomsten genereert dat de subsidie kan worden terugbetaald. ‘Het risico bestaat dat Brabant C […] stuurt op financiële succeskansen en niet op de eerste plaats inhoud en kwaliteit. Dat zouden wij zeer betreuren’, schrijft De Kunst van Brabant.

Terugverdienen
Tot op heden was de eis dat vijftien procent van de financiële steun terugvloeit in het Brabant C fonds, dat wordt verdubbeld naar dertig procent. Het Brabant C fonds moet voor iedereen toegankelijk blijven, aldus De Kunst van Brabant. ‘Ook voor beginnende talenten, doorgroeiende talenten en gearriveerde kunstenaars, zzp’ers en kleine organisaties zonder ervaring met nieuwe financieringsvormen en terugverdienmodellen.’

Het Brabant C fonds is in 2015 opgezet met geld van de provincie dat is vrijgekomen met de verkoop van energiereus Essent. Het is bedoeld om op een vernieuwende manier culturele activiteiten financieel mogelijk te maken. In de eerste vier jaar was in totaal 22 miljoen euro beschikbaar voor dat doel. Onlangs heeft de provincie besloten om nog eens negen miljoen beschikbaar te stellen voor de periode tot eind 2020. Het nieuwe college van GS dat volgend jaar aantreedt na de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart, kan beslissen over de toekomst van Brabant C.

De Kunst van Brabant verenigt Brabantse kunstenaars en culturele organisaties en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. De organisatie telt tachtig leden. Voorzitter is Ap de Vries. (en)

www.dekunstvanbrabant.nl

Lees ook een interview met directeur Frans van Dooremalen op Brabant Cultureel [2017]

 

Zie ook reactie onder aan deze pagina

Reacties (1)

  1. Geert Overdam schreef:

    Berichtgeving is qua terug te betalen percentage niet correct, aanvragers kunnen voor zgn. grote projecten 30% subsidie van Brabant C krijgen, waarvan 25% lening is, dwz 1/4 van die 30%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *