Kunstbalie en bbkc gaan samen verder als Kunstloc Brabant

De twee provinciale cultuurinstellingen Kunstbalie en bbkc gaan per 1 juni 2018 op in een nieuwe organisatie onder de naam Kunstloc Brabant. Chris van Koppen, voorheen de hoogste baas van bkkc, wordt directeur-bestuurder. Kunstloc Brabant krijgt onderdak in de Spoorzone in Tilburg, de nieuwe naam verwijst daarnaar.

Als één provinciaal kennis- en expertisecentrum zet Kunstloc Brabant zich straks in voor het brede kunst- en cultuurveld: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Ook stimuleert de nieuwe organisatie kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, landschap, economie en zorg, aldus Van Koppen in een persverklaring.

De voormalige locomotieven-reparatiehal (LocHal) in de Spoorzone in Tilburg, met boven een impressie van het toekomstige uiterlijk.

Kunstbalie is een instelling die, gefinancierd door de provincie, organisaties ondersteunt die bezig zijn met kunsteducatie in het onderwijs, kunstbeoefening in de vrije tijd en community art in het sociale domein (zoals bijvoorbeeld sociale woningbouw). Het bkkc (Brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur), eveneens gefinancierd door de provincie, verdeelt onder ander de impulsgelden; een subsidieprogramma om vernieuwende culturele initiatieven te ondersteunen.

Kunstloc Brabant bundelt de terreinen waar Kunstbalie en bkkc zich op richten. Dat moet de slagkracht, de expertise, de dienstverlening en de efficiëntie ten goede komen. Bij Kunstbalie werken 39 personen (deel- en voltijd) en bij bkkc 33 personen (idem). Of er als gevolg van de fusie banen verdwijnen, meldt het persbericht niet.

Eind 2018 verhuizen beide instellingen als één organisatie naar de LocHal in de Tilburgse Spoorzone. In dat gebouw krijgt onder meer ook de Openbare Bibliotheek Tilburg een plek. (en)

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *