Veiling Horro Vacui komt niet op gang, tot wanhoop van de veilingmeester

De veiling van het veelbesproken kunstwerk Horro Vacui, een docudrama in veertien staties, vanuit theater De NWE Vorst in Tilburg, heeft op 16 april 2018 negenduizend euro opgebracht. Zes van de veertien Staties van de door Jeroen de Leijer en Nick J. Swarth uitgebeelde kruisweg van Jezus bleven onverkocht. De gemeente Tilburg, eigenaar van het werk, gaat nu verder op zoek naar gegadigden. Vanuit diverse instellingen in de stad is er best belangstelling, maar doorgaans te weinig budget om kunst te kopen.

Horror Vacui verdwijnt na tien jaar uit De NWE Vorst, omdat de theaterdirectie plannen heeft met het gebouw. Wisselende kunst past daarin beter dan een vaste collectie, aldus directeur Maurice Dujardin. Pogingen om het werk als één geheel bijeen te houden, liepen om allerlei redenen spaak. Veiling in delen zou bovendien méér opbrengen dan als één kavel, was de gedachte. En dat zou dan weer goed zijn voor het goede doel: de Stichting Quiet die armoede onder de aandacht brengt en met de opbrengst van de veiling in Tilburg een ‘Poule des doods’ in het leven gaat roepen: een dichter begeleidt eenzaam gestorvenen naar hun graf.

Tot halverwege de veiling zag het ernaar uit dat er amper geld zou binnenkomen. Veilingmeester Paul Haenen, alias dominee Gremdaat, sprak al zijn talenten aan om de staties aan te prijzen, maar niemand die er ook maar een euro voor bood. De prijzen lagen voor Tilburgse begrippen kennelijk veel te hoog. Zo werd al bij het eerste startbedrag van vierduizend euro voor Statie één flink gezucht. Ook tweeduizend euro voor Statie twee bleek te hoog gegrepen en zo ging het nog enige tijd door. “Ik sta niet voor Jan Lul, maar het grenst er wel aan”, sprak dominee Gremdaat.

Na de pauze veranderde Veilinghuis Dickhaut in overleg met de gemeente de kunstveiling in een goed-doel-veiling. De prijzen zakten daarmee aanzienlijk en eindelijk werd er iets verkocht, maar wel voor soms bedenkelijke bedragen, tot onder de helft van het startbedrag. Ook de directie van de NWE Vorst kocht een stuk: Statie acht. Een reusachtig wandkleed, geweven in het textielmuseum, voor slechts veertienhonderd euro.

De gevoelens na afloop waren dubbel, maar hevig getreurd werd er niet. Nick J. Swarth refereert aan het moment waarop het eerste idee voor de alternatieve kruisweg ontstond, de sloop van de gipsen kruisweg in de Tilburgse Theresiakerk op last van de toenmalige pastoor. Liever sloop dan dat de beelden in handen van heidenen zouden vallen, was zijn motief. Swarth: “Nu is ook ons werk uiteengevallen. Eigenlijk is dat toch een passend slot.” (tvc)

Een statie uit het kunstwerk Horror Vacui van Jeroen de Leijer en Nick J. Swarth.Foto Bob Driessen

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *