Gemeente Veldhoven verkoopt archeologisch hout voor kunstprojecten

Heel nat en heel droog is allebei goed voor archeologische voorwerpen. Vergankelijke zaken als hout, leer en textiel die normalerwijze in de bodem snel vergaan, blijven onder de grondwaterspiegel vaak opmerkelijk goed bewaard. Hout is daarbij voor archeologen extra interessant, omdat vaak aan de hand van de groeiringen de kapdatum van de boom die het hout leverde, kan worden bepaald. Daar staat dan weer tegenover dat het conserveren van dergelijke vondsten complex en kostbaar is. Zodra de spullen worden blootgesteld aan de buitenlucht, begint het verval. Dit betekent dat bij opgravingen waar veel hout wordt gevonden, dit wel wordt ingezet als middel om tot dateringen te komen, maar niet kan worden geconserveerd en bewaard.

Soms vervalt het dan snel en rot het weg, in andere gevallen zorgt de uitdroging voor forse krimp en vervormingen, waarna de objecten niet langer herkenbaar zijn. Een speciale categorie vormen middeleeuwse waterputten die tot in de middeleeuwen werden gemaakt van een grote, uitgeholde boomstam of met houten planken werden verstevigd. Dit hout is belangrijk voor de dateringen die het oplevert, maar is esthetisch van generlei waarde en door de omvang juist erg kostbaar om te conserveren.

In Veldhoven zijn bij archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van de nieuwbouwwijk Huysackers ruim veertig waterputten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen gevonden. Het hout daarvan wordt niet bewaard en de gemeente Veldhoven heeft besloten dit onder voorwaarden beschikbaar te stellen voor kunstprojecten. Lokale en regionale kunstenaars, creatieve inwoners en scholen met belangstelling kunnen zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 16 februari 2018. Op zaterdag 24 februari, tussen 11.00 en 15.00 uur, verdeelt de gemeente dan dit archeologisch hout in een loods aan de Roskam 50 in Veldhoven.

De voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn als volgt:
– Zorg zelf voor vervoer (afhalen hout en vervoer kunstwerken). Als er meer gegadigden zijn voor  hetzelfde stuk hout, wordt er geloot. Er zijn honderden kilo’s hout beschikbaar en sommige stukken zijn  wel drie meter lang. Zorg dus voor een geschikt vervoermiddel én een hele scherpe zaag. Het hout is  tamelijk droog en erg hard.
– U stelt het kunstwerk beschikbaar voor een tentoonstelling medio 2019.
– De gemeente krijgt toestemming om foto’s en informatie over het kunstwerk te gebruiken.
– Op is op.

Belangstellenden kunnen tot uiterlijk vrijdag 16 februari een mail sturen naar advies@archaeo.nl. U ontvangt daarna een inschrijfformulier dat je ingevuld terugstuurt. (lt)

Boven: Deels uitgegraven boomstamput in Breda. De eik werd waarschijnlijk gekapt in 840 na Christus. Vergelijkbare putten zijn in Veldhoven opgegraven. Foto Erfgoed Breda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *