Minister was niet op hoogte van bezuiniging op philharmonie zuidnederland

Bussemaker (OCW, PvdA) reageert verrast op de bezuiniging van vijf ton die de Provincie Noord-Brabant eenzijdig doorvoert op de subsidie van philharmonie zuidnederland. In een reactie op Kamervragen hierover toont zij zich teleurgesteld. Er is weliswaar contact geweest tussen Provincie en Rijk over de toekomst van het orkest, maar deze bezuiniging kwam daarbij niet aan de orde.

door Emmanuel Naaijkens

De provincie Noord-Brabant heeft zonder overleg met minister Bussemaker (OCW, PvdA) vijf ton bezuinigd op de subsidie van philharmonie zuidnederland. De bewindsvrouw is daar teleurgesteld over. Zij schrijft dit in antwoord op schriftelijke vragen van Michel Rog, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Afgelopen juni maakte gedeputeerde Henri Swinkels (cultuur, SP) bekend dat het orkest met ingang van 1 januari 2018 geen twee miljoen subsidie meer krijgt, maar 1,5 miljoen. De vijf toen die vrijkomen, komen beschikbaar voor andere vormen van symfonische muziek.

Gezamenlijk
Het symfonieorkest wordt tot nu toe gesubsidieerd door het Rijk (zeven miljoen), Noord-Brabant (twee miljoen), Limburg (1,75 miljoen), Maastricht (twee ton) en Eindhoven (negentigduizend euro). Minister Bussemaker schrijft aan de Kamer dat de instandhouding van het orkest een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle betrokken subsidiepartners. “Ik vind het daarom teleurstellend dat één van de subsidiepartners zonder bestuurlijk overleg met de andere subsidiegevers op zo’n korte termijn een bezuiniging doorvoert”, aldus de minister.

 Weliswaar is er in april contact geweest tussen de provincie en OCW, maar daar is een voornemen om te bezuinigen niet aan de orde geweest, stelt Bussemaker. Wel is toen gesproken over een onderzoek naar de mogelijkheden om tot één orkestkern te komen, en wat daarvan de gevolgen zouden zijn voor het werkplan en de daaraan gerelateerde subsidie. Het orkest heeft nu twee standplaatsen, in Maastricht en Eindhoven.

Overigens blijkt uit het antwoord van de minister dat het besluit van de provincie Noord-Brabant om te korten op de subsidie niet helemaal een verrassing kan zijn geweest. In het cultuurconvenant met Noord-Brabant is door de provincie een voorbehoud gemaakt wat betreft de hoogte van de subsidie. Van dat voorbehoud heeft het college van Gedeputeerde Staten gebruik gemaakt, zonder de minister in de besluitvorming te betrekken.

Consequenties
Hoe dan ook, de bezuiniging heeft invloed op de activiteiten van het orkest. Bussemaker: “Het besluit van de provincie Noord-Brabant heeft consequenties voor het werkplan van het orkest. Het orkest zal de activiteiten naar beneden bij moeten stellen nu het minder subsidie ontvangt. De insteek vanuit Brabant is dat de aanpassing beperkt wordt tot activiteiten in Brabant.”

De minister is van mening dat alle betrokken overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de instelling gedurende de periode waar de subsidieafspraken betrekking op hebben. Ze kondigt aan met de overige subsidieverstrekkers om de tafel te gaan zitten voor ‘bestuurlijk overleg’.

Brief van minister met volledige vragen en antwoorden

Zie ook de site van philharmonie zuidnederland: vijf vragen en antwoorden

Gastopinie Gedeputeerde Swinkels in BN/DeStem

 

Foto boven minister Jet Bussemaker (OCW). Foto Arenda Oomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *