Subsidies voor cultuur die over grenzen gaat

In de eerste ronde van de toekenning van subsidie in het kader van de vernieuwde impulsgeldregeling zijn diverse aanvragen gehonoreerd voor projecten die culturele en maatschappelijke grenzen overschrijden. Dat was ook het oogmerk van dit programma dat door de provincie Noord-Brabant is ingevoerd. In deze ronde is ruim 600.000 euro toegekend door de organisaties die met de verdeling belast zijn: bkkc, Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Een van de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen is dat het niet om eenmalige projecten mag gaan en dat de projecten bijdragen aan versterking van het cultuursysteem in Noord-Brabant.

Enkele van de gehonoreerde projecten zijn: –
De tijd van je leven. Kunst en zorg kunnen elkaar versterken. De GGD West-Brabant heeft rond het thema ‘eenzaamheid bij ouderen’ samen met cultuurorganisaties, kunstenaars en zorginstellingen een pilotproject uitgevoerd. Dit pilotproject was succesvol en de gezondheidseffecten zijn positief. De GGD streeft ernaar om deze aanpak in heel de regio uit te zetten.

Robot love living lab. Een kunstproject over robotisering en artificiële intelligentie dat het maatschappelijk draagvlak wil vergroten en de noodzakelijke veerkracht wil bieden om met deze nieuwe technologische ontwikkelingen om te gaan. Deze pilot toetst op welke manier robotisering, en de daarbij horende problematiek, bespreekbaar gemaakt kan worden. Kunstenaars spelen een rol in de verbinding van het thema met de maatschappij. – Studio Gebroed.  Het Bossche theatergezelschap Studio Gebroed start een langdurig ontwikkeltraject met als doel: artistiek-inhoudelijke ontwikkeling, het vinden en binden van nieuwe publieksgroepen en het verder ontwikkelen van de zakelijke/organisatorische kwaliteiten.

Theater van de stad. Met de nieuwe programmalijn Theater van de Stad wil De Lievekamp integratie en participatie van individuen en groepen uit alle delen van de Osse samenleving stimuleren. Ze betrekt de bevolking in en om Oss actief bij de programmering en nodigt uit om van hun podium gebruik te maken. De Lievekamp kan met dit project op termijn een voorbeeldfunctie vervullen ten opzichte van andere theaters in Noord-Brabant en in Nederland.

– Schijt aan de Grens.  Op de grens van Brabant en Limburg ligt een schat aan kunst en cultuur. Samen hebben zij hun eigen cultuur, dialect en gebruiken. Ondanks de minimale verschillen en de vele overeenkomsten steken de Limburgers en de Brabanders qua creativiteit en festivals de grens nauwelijks over. De grens scheidt! Dit project moet daar een eind aan maken.  (en)

Meer informatie op de site van bbkc.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *