Schenkingen en subsidies voor cultuur in Noord-Brabant

De BankGiro Loterij keert 1,2 miljoen euro uit aan vier culturele instellingen in Noord-Brabant. Eerder werd bekend dat de provincie dit jaar 1.650.000 euro beschikbaar stelt in het kader van de impulsregeling.

Afgelopen jaar kwam er door de loterijverkoop bij de BankGiro Loterij landelijk bijna 67 miljoen beschikbaar voor financiële steun aan kunst en cultuur. Daarvan gaat dus ongeveer twee procent naar Brabantse instellingen. Dat zijn Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch (472.435 euro), het Van Abbemuseum in Eindhoven (200.099 euro) MOTI in Breda (200.557 euro) en Kasteel Helmond (340.000 euro). De drie eerstgenoemde zijn vaste partners van BankGiro Loterij en krijgen daarom jaarlijks een schenking.

Het geld dat de provincie beschikbaar stelt is voor het stimuleren van innovatie en ondernemerschap in de culturele sector. Daarnaast is geld beschikbaar voor het gebruik van kennisvouchers en voor ondersteuning bij crowdfunding. De al langer bestaande impulsgeldregeling is aangepast.

“De belangrijkste wijziging is dat nu ook kunstprojecten uit de hoek van amateurkunst, cultuureducatie en erfgoed een beroep kunnen doen op de regeling”, aldus gedeputeerde Henri Swinkels in een persbericht. Nieuw is ook dat naar aanleiding van kritiek vanuit de sector de aanvraagprocedure vereenvoudigd is. Vanaf 3 april 2017 kunnen aanvragen voor de impulsregeling worden ingediend bij bkkc. (en)

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *