OVER ONS

Brabant Cultureel verschijnt sinds 2013 digitaal op www.brabantcultureel.nl. Vrijwel dagelijks vult de redactie de website aan met nieuw materiaal. 

Hoofdredacteur: Emmanuel Naaijkens
Eindredactie: Lauran Toorians
Beeldredactie: Hans Lodewijkx
Webredactie:  Emmanuel Naaijkens
Redactie-ondersteuning: Irma van Bommel redactiebrabantcultureel@gmail.com
Nieuwsbrief en aanmelden nieuwsbrief: Hans Lodewijkx  info@brabantcultureel.nl

Redactie:

Anja van den Akker werkte ruim 35 jaar als journalist bij onder meer De Persdienst, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, GPD en de Nederlandse Dagblad Unie, met als specialisatie media, kunst, cultuur en interviews. Tot 2015 was ze cultuurcoördinator bij De Persdienst. Ze studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Nijmegen.

Irma van Bommel studeerde kunstgeschiedenis en schrijft freelance over beeldende kunst en cultuur. Schreef onder meer voor de kunstredactie van Eindhovens Dagblad.

Joep Eijkens studeerde moderne geschiedenis en werkte lange tijd bij Brabants Dagblad, alvorens freelance verder te gaan als publicist en fotograaf. www.eijkens.nl

Joke Knoop  trad in februari 2016 toe tot de redactie van Brabant Cultureel. Op 26 juni 2019 is zij overleden, 66 jaar oud. Joke Knoop had een lange staat van dienst in de journalistiek.  Ze was in diverse functies verslaggever bij het Brabants Dagblad. Ze heeft zes non-fictie boeken op haar naam met uiteenlopende onderwerpen als een biografisch boek over Audax- topman Jacques de Leeuw, een tuinboek in opdracht van een hovenier, een boek over de Hasseltse kapel in Tilburg en een boek over het Missionair Service Centrum.

Corien Ligtenberg studeerde kunstgeschiedenis en journalistiek en werkte op de kunstredactie van Dagblad van het Noorden. Ze schreef twee non-fictieboeken over architectuur en werkte voor onder meer architecten, designers en vakbladen. Na drie jaar bij literaire uitgeverij World Editions werkt ze weer zelfstandig als tekstschrijver en redacteur.

Hans Lodewijkx is zelfstandig grafisch ontwerper in Tilburg. Hij is in 1986 afgestudeerd aan de Academie Sint Joost te Breda. Onder de naam HL-Lab heeft hij een werkplaats annex grafisch laboratorium. Het huidige logo van Brabant Cultureel is van zijn hand. hl-lab.nl

Emmanuel Naaijkens werkte bij Brabants Dagblad onder meer als chef centrale redactie en onderwijsredacteur. Sinds 2010 freelance onderwijsjournalist, vooral in vakbladen. Lokaal actief op gebied van cultuur en historie. www.naaijkens.nl

Lauran Toorians studeerde geschiedenis en vergelijkende taalwetenschappen en werkt freelance als historicus, Keltoloog en publicist op het gebied van kunst en cultuur. www.laurantoorians.com

Jace van de Ven, van huis uit jurist, schreef ruim dertig jaar culturele artikelen en columns voor Brabants Dagblad. Tussen 2003 en 2005 was hij de eerste stadsdichter van Tilburg.

Arnold Verplancke heeft als dagbladjournalist jarenlang over cultuur geschreven. Hij is theaterrecensent geweest, chef kunstredactie en later hoofdredacteur. Studeerde daarnaast (sociale) pedagogiek en vervolgens theologie met als afstudeerrichting ‘christendom en islam’.

Carina van der Walt (Welkom, ZA) studeerde Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde en woont sinds 2007 in Tilburg. Zij debuteerde als dichter in Nuwe Stemme 5 (2013), publiceerde samen met Willy Martin Amalgaam (2015) en samen met animatiefilmer Diek Grobler Parys Etudes (2018). Gedichten en kortverhalen verschenen in diverse literaire tijdschriften en webmagazines. Zij is vaste medewerker van Beeldenmagazine, kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst.

Fotografen:

Piet den Blanken is fotojournalist en documentair fotograaf, gespecialiseerd in sociaal-economische onderwerpen. www.denblanken.com

Joep Eijkens zie > redactie

Isabelle Woudsma is afgestudeerd in Fotografisch Beeld en Visuele Communicatie aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Werkt als freelance fotograaf. Facebook

Medewerkers redactie:

Mieke Driessen, Demian Geerlings (illustraties) 
Camiel Hamans (muziek, literatuur)
Len Munnik (cartoons)
Bas Linssen (cartoons) 
Ed Schilders (redactie algemeen) 
Jan Schippers (cultuur algemeen)
René van der Velden (cultuur algemeen) 
Kees van Dongen (fotograaf) 
Peter van Vlerken (literatuur) 
Mieske van Eck (literatuur)
Paul Zoontjens (cultuur algemeen)
Pieter Siebers (beeldende kunst)
Hein van Kemenade (literatuur)
Han Roijakkers (literatuur, beeldende kunst)

 

De redactie is bereikbaar via redactiebrabantcultureel@gmail.com. Het mailadres staat open voor vragen of opmerkingen en uiteraard ook met voorstellen voor onderwerpen en persberichten. Ook literaire kopij (korte verhalen, romanfragmenten, poëzie, essays en dergelijke) kan op dit adres worden ingestuurd. De redactie beoordeelt inzendingen op kwaliteit (en gaat hierover niet in discussie). Alleen nieuw, niet eerder of elders gepubliceerd werk komt in aanmerking.

De redactie doet steeds haar uiterste best om eventuele rechthebbenden van foto’s en illustraties te achterhalen. Personen of instellingen die desondanks denken aanspraak te kunnen maken op rechten worden verzocht contact op te nemen met de redactie.

Bestuur:

Brabant Cultureel wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Stichting Brabant Cultureel. Het bestuur bestaat uit:

Frans Bakermans (voorzitter) was rector van het St Joriscollege en algemeen directeur van Scholengroep Het Plein in Eindhoven. Hij was vele jaren voorzitter van de Stichting Brabantsedag in Heeze en van theater Het Klein en organiseerde vele culturele activiteiten.

Johan Brosens (secretaris) was tot 2012 respectievelijk directeur van het Brabants Centrum voor het Amateurtheater (BCA) en het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant (CvA) en was vanaf 2009 sectordirecteur Amateurkunst van het provinciale instituut voor amateurkunst en kunsteducatie Kunstbalie. Bekleedt diverse bestuursfuncties binnen de wereld van de kunst en cultuur, zoals voorzitter van het Vincent van GoghHuis Zundert.

Frank Verberne (penningmeester) was bijna dertig jaar werkzaam bij diverse Noordbrabantse gemeenten. Tot september 2009 was hij bij de gemeente Best als directeur onder meer verantwoordelijk voor cultuur. Daarna werkzaam als interim manager, projectleider en organisatieadviseur binnen het openbaar bestuur.

De bijdragen in Brabant Cultureel (tekst, beeld en lay-out) zijn auteursrechtelijk beschermd. De pagina’s mogen enkel voor privégebruik worden gereproduceerd, wijzigingen mogen niet doorgevoerd en gereproduceerde stukken mogen niet zonder toestemming worden verspreid. Voor de afzonderlijke bijdragen gelden ook de auteursrechten van de betreffende auteur, fotograaf of illustrator.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2021