‘Denkend aan Brabant zie ik eindeloze rijen dozen in het landschap staan’
Kijk hier naar 35 foto’s die fotograaf Piet den Blanken maakte op 18 bedrijfsterreinen in de provincie Noord-Brabant.

door Corien Ligtenberg en Piet den Blanken (foto’s)

Het wordt een steeds ‘normaler’ beeld langs de snelwegen, de gigantische, gesloten dozen, zo uniform dat je er met de beste wil van de wereld niet vanaf kan lezen wat er binnen eigenlijk gebeurt. De verdozing van het Brabants landschap neemt een vlucht. Brabant is een populaire vestigingslocatie voor XXL-distributiecentra, onder meer door de gunstige ligging ten opzichte van de Rotterdamse haven en het Duitse achterland en een goed wegennet, maar ook doordat gemeenten de economische bedrijvigheid vaak maar wat graag binnen hun grenzen verwelkomen. 

De bouw van de grootschalige distributiecentra is mede het gevolg (maar niet alleen) van de sterk toegenomen populariteit van online winkelen. Er worden steeds meer en grotere distributiecentra en opslagruimten gebouwd, die niet alleen veel ruimte opeisen maar ook veel verkeer met zich meebrengen. Zo druppelen de binnensteden leeg en stroomt het platteland vol.  

De dozen zijn door hun afmetingen weliswaar beeldbepalend, in de zin dat je er niet omheen kan, maar de meeste zijn bepaald niet onder architectuur gebouwd. Ze liggen gesloten, in zichzelf gekeerd, als een vreemd lichaam in het omringende landschap en gaan er geen enkele relatie mee aan; de schalen botsen. Gelukkig is er ook een lichtpuntje: bij wijs beleid bieden de uitgestrekte, platte daken kansen als het gaat om vergroening en het opwekken van schone energie.