‘Bezuiniging op cultuurbeleid provincie raakt ook grote gemeenten’

De provincie Noord-Brabant gaat vanaf 2025 fors minder subsidie geven voor kunst en cultuur. Die bezuiniging heeft grote gevolgen voor de vijf grote gemeenten (de B-5: Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Breda en Helmond). Want ook zij krijgen dan minder geld vanuit het provinciehuis voor kunst en cultuur. Daardoor zal de lokale culturele infrastructuur fors onder druk komen staan.

Een brief met die waarschuwing heeft de Kunst van Brabant, een belangenorganisatie van de cultuursector, verstuurd naar de vijf gemeenteraden. Eerder is aangekondigd dat het provinciale budget voor kunst en cultuur daalt van 30,9 miljoen euro dit jaar, naar 18,3 miljoen euro in 2025 en de jaren erna. (Dit is exclusief het budget voor erfgoed, waar ook fors op wordt bezuinigd). 
Overigens wordt er op dit moment onderhandeld over een nieuw provinciaal bestuursakkoord voor de periode 2023 -2027. Mogelijk zijn die onderhandelingen nog van invloed op het cultuurbudget.

Beeld > Hans Lodewijkx

De Kunst van Brabant dringt er bij de gemeenteraden op aan om bij het college van Gedeputeerde Staten en de Statenleden flink aan de bel te trekken over het komende onheil. De organisatie pleit ervoor om het budget vanaf 2025 te verhogen tot 29,5 miljoen euro, eventueel met incidentele middelen.

Verder vraagt de Kunst van Brabant aandacht voor de gevolgen van de coronapandemie voor de culturele sector. Kunstenaars en instellingen gaan daar nog steeds onder gebukt. Het publieksbezoek is nog niet op het niveau van voor de pandemie. Ook is er een nieuw probleem bijgekomen. 
Makers en technici die tijdens de pandemie zonder werk kwamen zitten, zijn deels uitgeweken naar andere sectoren met meer baanzekerheid. Bovendien wordt ook de cultuursector geconfronteerd met een extreme stijging van de energieprijzen. 
De Kunst van Brabant roept de lokale politici op om die negatieve gevolgen ruimhartig te compenseren en daarvoor ook de speciale financiële regelingen van de rijksoverheid in te zetten. (en)

Lees hier de volledige brief van De Kunst van Brabant

Lees ook op Brabant Cultureel:
Afschaffen van Impulsgelden komt in cultuursector als een donderslag bij heldere hemel
De Kunst van Brabant heeft gemengde gevoelens bij nieuw cultuurbeleid provincie 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *