Afschaffen van Impulsgelden komt in cultuursector als een donderslag bij heldere hemel

De zogeheten Impulsgeldenregeling van de Provincie Noord-Brabant wordt met ingang van 1 januari 2024 opgeheven. Uit die regeling werden tot nu toe vernieuwende initiatieven binnen de kunst- en cultuursector gesubsidieerd. Volgens de provincie is de regeling, die sinds 2013 bestaat, aan een herziening toe en komt er in de tweede helft van 2024 een nieuwe subsidiepot.

De Kunst van Brabant, een belangenorganisatie voor de cultuursector, is verbijsterd door het nieuws dat komt ‘als een donderslag bij heldere hemel’. In een brief aan gedeputeerde Stijn Smeulders (o.a. cultuur, sport, erfgoed en vrije tijd) en aan Provinciale Staten wijst de organisatie erop dat uit onderzoek van bureau Berenschot is gebleken dat de Impulsgelden afgelopen jaren heel succesvol waren. Er zijn in tien jaar tijd 837 aanvragen voor projecten of activiteiten ingediend, waarvan er 456 zijn gehonoreerd. Daar komt nu in één klap een eind aan.

“Het beëindigen van deze regeling – net na de coronapandemie die de cultuursector zeer hard getroffen heeft en in de huidige financieel lastige omstandigheden – is een dreun voor de culturele sector en contraproductief voor hetgeen de provincie voorstaat.” Voor deze regeling is dit jaar ongeveer 1,6 miljoen euro beschikbaar.

De provincie onderschrijft de constatering dat dankzij de steun uit deze regeling in de afgelopen jaren ‘prachtige, vernieuwende en uiteenlopende initiatieven [zijn] gerealiseerd in Noord-Brabant. Het programma is succesvol en heeft vruchten afgeworpen.’ Maar: ‘Nu is het tijd voor reflectie, herijking en een blik op de toekomst.’

Mes in cultuursubsidies

Dat het (nieuwe) provinciaal bestuur het mes zou zetten in de subsidies voor de cultuursector komt niet geheel onverwacht. Eerder dit jaar hebben Provinciale Staten ‘Levendig Brabant 2030’ vastgesteld, een beleidskader voor de sectoren cultuur, erfgoed en sport. Daarin wordt de koers uitgestippeld voor de komende jaren. Uit de financiële paragraaf viel al op te maken dat er vanaf 2025 miljoenen bezuinigd gaan worden op deze sectoren.

Het afschaffen van de Impulsgeldregeling legt volgens De Kunst van Brabant een bom onder Levendig Brabant 2030. “Dit besluit is geheel in strijd met de ambities en doelen die in het beleidskader zijn neergelegd. Breed – ook binnen Provinciale Staten – werd al onderkend dat Levendig Brabant 2030 een financieel kader per 2025 heeft dat volstrekt onvoldoende is om de vastgestelde ambities op het gebied van cultuur te kunnen realiseren.” De belangenorganisatie roept de provincie op om het besluit onmiddellijk terug te draaien. (en)

Lees ook op Brabant Cultureel:
Verkiezingsdebat over de toekomst van de cultuur in Brabant: bezuinigingen?
Een verkiezingsdebat over cultuur dat vooral geen debat mocht worden
Cultuurwereld Noord-Brabant in rep en roer: halvering subsidieregeling provincie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *