Steun in Provinciale Staten voor bezuiniging op cultuur

De aangekondigde bezuinigingen op de cultuursector kunnen rekenen op een meerderheid in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Oproepen van de linkse oppositie aan de gedeputeerde voor cultuur Wil van Pinxteren om, mede gelet op de gevolgen van de coronacrisis, pas op de plaats te maken met het bezuinigingsvoorstel, kregen geen gehoor tijdens een vergadering van de commissie Samenleving op 29 januari 2021. 

Sterker, van de uiterst rechtse PVV en (gehalveerde) Forum voor Democratie mag er nog veel harder gehakt worden in de subsidies die volgens deze partijen ‘toch alleen maar ten goede komen aan elitaire cultuur’. Zover ging de VVD niet, maar woordvoerder Gaby Scholder liet er geen misverstand over bestaan dat er sinds het aantreden van nieuwe coalitie (VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant) in het voorjaar van 2020, er een andere wind waait. Ze vatte het standpunt van de liberalen in een zin samen. “De tijd dat cultuur gelijk is aan subsidie is verleden tijd. Culturele instellingen zullen zich meer als ondernemers moeten gedragen”.

Scheef

Statenlid Marcel Deryckere van het CDA zei te worstelen met de plannen die op tafel liggen en zijn verwoord in het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport. Hij kon zich voorstellen dat culturele instellingen die moeten bezuinigen zich niet gewaardeerd voelen. “Cultuur is nu een kanttekening, terwijl dat centraal in het beleid zou moeten staan.” Maar hij wees er ook op dat de financiële vooruitzichten voor de provincie niet rooskleurig zijn en er dus keuzes gemaakt moeten worden. 

Beeld uit de livestream van de vergadering van de commissie Samenleving van Provinciale Staten. In het midden gedeputeerde voor cultuur Wil van Pinxteren.

Het CDA statenlid gaf aan geen moeite te hebben met de bezuiniging van 1,2 miljoen op Kunstloc. “Er gaat teveel geld naar de uitvoeringsorganisaties zoals Kunstloc. Ongeveer de helft van het budget is voor de uitvoering van het beleid, en de andere helft komt direct ten goede aan activiteiten. Dat is buitenproportioneel, die verhouding is helemaal scheef.” Maar het geld dat vrij komt moet wel beschikbaar blijven voor cultuur, aldus Deryckere. 

Weerwoord

In een weerwoord op de aanval van PVV en Forum voor Democratie op de uitgaven voor de cultuursector wees Esther van Dijk (PvdA) erop dat onderzoek heeft uitgewezen dat elke euro subsidie in de cultuursector één euro oplevert. Nurettin Altundal van de SP waarschuwde ervoor dat als Brabant minder geld uittrekt voor culturele subsidies, er ook minder geld uit Den Haag komt. Op het halveren van de Impulsgelden (o.a. voor innovatie in de cultuursector) kwam veel kritiek uit de linkse hoek. Ine Meeuwis (D66) vindt het onbegrijpelijk dat hier het mes ingaat, terwijl uit onderzoek van bureau Beerenschot blijkt dat de inzet van Impulsgelden afgelopen jaren juist succesvol is. Jan-Frans Brouwers (50Plus) keerde zich vierkant tegen het schrappen in de uitgaven voor cultuur. 

Aan het begin van de vergadering herhaalde gedeputeerde Van Pinxteren dat de provincie probeert de culturele sector zo veel mogelijk te steunen in de coronacrisis. Zo is onder meer voor de middelgrote theaters zeven ton beschikbaar gesteld. Op een nader te bepalen datum zal de gedeputeerde ingaan op wat de commissieleden naar voren hebben gebracht. (en)

Reacties (1)

  1. Ernest Potters schreef:

    De tijd dat cultuur gelijk is aan subsidie is verleden tijd.
    Dus dit geldt ook voor de landbouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *