Affaire cultuursubsidies roept bij statenleden veel vragen op

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de procedure voor subsidieaanvragen in de culturele sector helemaal over te doen roept veel vragen op. CDA, PvdA, D66 en GroenLinks hebben schrifelijke vragen gesteld, en ook de Kunst van Brabant wil dat er snel meer duidelijkheid komt over de gevolgen van dit besluit.

Op donderdag 28 januari 2021 maakte de gedeputeerde voor cultuur Wil van Pinxteren bekend dat vanwege belangenverstrengeling en onzorgvuldigheden in de adviescommissie alle 68 aanvragen voor subsidie van BrabantStad Cultuur opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. In de zomer van 2020 was die procedure afgerond en waren de subsidies toegekend. 

Wat alle vragenstellers willen weten is wat de consequenties zijn van een herbeoordeling. Kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat alle aanvragen die eerder werden afgewezen, alsnog voor subsidie in aanmerking komen? Of geldt dat alleen voor de acht organisaties die bezwaar hebben aangetekend tegen hun afwijzing?

Belangenverstrengeling

Ook willen ze weten hoe de nieuwe commissie wordt samengesteld die de beoordeling van de 68 oorspronkelijke aanvragen gaat overdoen. CDA Statenlid Marcel Deryckere wil specifiek weten hoe er bij samenstellen van de adviescommissie rekening is gehouden met het voorkomen van belangenverstrengeling. En hij vraagt zich ook af waarom de belangenverstrengeling niet eerder aan het licht is gekomen. Inmiddels is bekend dat filmmaker Hetty Naaijkens – Retel Helmrich als lid van de beoordelingscommisie geadviseerd heeft over een subsidieaanvraag waar haar zoon bij betrokken was.

Ook verbaast Deryckere er zich, net als Edith van Dijk (PvdA), Anne van Diemen (GroenLinks) en Ine Meeuwis (D66) over dat er geen verslagen zijn gemaakt van de (digitale) beraadslagingen van de adviescommissie. De linkse fracties willen daarnaast weten of de adviescommissie op meer punten dan belangenverstrengeling en het ontbreken van verslaggeving tekort is geschoten. 

De culturele instellingen konden zowel een aanvraag indienen bij de vier grote gemeenten als bij de provincie, die samenwerken onder de noemer BrabantStad Cultuur. Eén commissie beoordeelde de aanvragen voor zowel gemeenten als provincie. Het beschikbare budget van de provincie was ruim elf miljoen, maar de optelsom van de aanvragen was het dubbele. Niet alle aanvragen konden daarom worden gehonoreerd. (en) 

De vragen op een rijtje [pdf]

Lees ook op Brabant Cultureel:
Procedure subsidies was onzorgvuldig en moet helemaal over, ‘een grote blamage’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *