Hoe welkom zijn de Van Gogh-torens in Noord-Brabant?

Onlangs presenteerde Van Gogh Homeland Experience een plan om in Noord-Brabant – en meer precies in het Van Gogh Nationaal Park dat daar in oprichting is – zeven hoge torens te bouwen die jaarlijks zo’n vierhonderdduizend bezoekers trekken. De kranten schreven erover, in Brabant Cultureel verscheen een column en in lezersrubrieken werd volop en veelal kritisch gereageerd. De redactie van Brabant Cultureel vroeg een aantal personen en instanties die zijn betrokken bij cultuur, landschap en natuur hun kijk op dit torenplan te geven.

Van Gogh Nationaal Park
Via de media is begin november dit jaar een eerste concept van een plan naar buiten gekomen voor de ontwikkeling van zeven landmarks verspreid over Brabant. De initiatiefnemer van dit plan (Van Gogh Homeland Experience) is House of Leisure – Midpoint Brabant. Van Gogh Nationaal Park is zelf geen initiatiefnemer van dit plan, maar we zijn wel samen met de Van Gogh Sites Foundation met de initiatiefnemer in gesprek om te zorgen dat dit plan echt past in de ambitie van het Van Gogh NP en hoe initiatieven elkaar kunnen versterken. Het plan is nog in de beginfase en volop in ontwikkeling.

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Van Gogh NP, een beweging waarin inmiddels vijftig partners onder een gezamenlijke koers werken aan een robuust groen gebied tot in de steden en dorpen, is het gezamenlijk kompas dat we als partners met elkaar delen. Dat betekent dat bij alle ontwikkelingen zorgvuldig wordt gekeken of en waar de ontwikkeling moet plaatsvinden, en hoe dat dan kan met de inspiratie van Van Gogh: op de goede locaties, met innovatieve oplossingen en met topkwaliteit en verbeeldingskracht door inzet van architecten, kunstenaars en altijd met meerwaarde voor natuur en landschap.

Vanuit dit Kompas zijn wij ook in gesprek met de initiatiefnemers. We wijzen daarbij nadrukkelijk op kwaliteit en balans in de toekomstige uitwerking. Omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling Van Gogh NP om met elkaar de dialoog aan te gaan over hoe ontwikkelingen zoals deze kunnen bijdragen aan de koers van het Van Gogh NP, zoals verwoord in het Masterplan Van Gogh NP, heb ik als voorzitter van de Board Van Gogh NP alle partners van Van Gogh NP geïnformeerd met de volgende uitleg die ook in onze nieuwsbrief is verschenen https://www.vangoghnationalpark.com/zeven-torens. Voor wie meer wil weten over de ambitie Van Gogh NP, wijs ik naar www.vangoghnationaalpark.nl.

Yvo Kortmann (Voorzitter Board Van Gogh Nationaal Park)

Natuurmonumenten
De biodiversiteit in de wereld staat onder grote druk en ook in Noord-Brabant is de achteruitgang van de natuur zorgelijk. Ook onze mooie landschappen dreigen ons door de vingers te glippen door verstedelijking, infrastructuur, de energietransitie, intensieve landbouw en recreatie. Waar we behoefte aan hebben, zijn plannen om onze natuur en ons landschap te behouden en te versterken, met ruimte voor natuurvriendelijk boeren en duurzaam toerisme. Daarom hebben Natuurmonumenten en Brabants Landschap vier jaar geleden als eerste het initiatief genomen voor een Nationaal Landschap in Midden-Brabant. Dat initiatief heet inmiddels het Van Gogh Nationaal Park en wordt onderschreven door een vijftigtal organisaties.

Het plan voor zeven grote toeristische torens voldoet niet aan wat wij met het Van Gogh Nationaal Park willen bereiken. Hoge torens met licht- en geluidshows aan de rand van de toch al zo onder druk staande Loonse en Drunense Duinen passen niet in het toekomstige Brabantse landschap dat wij voor ogen hebben. Dat wil niet zeggen dat er nergens meer een mooie nieuwe toren in Brabant mag verschijnen, maar voor dit plan geldt wat betreft Natuurmonumenten: terug naar de tekentafel! Een majeure investering in de toeristische sector dient in onze ogen gepaard te gaan met een gelijktijdige even majeure investering in versterking van natuur en landschap. De tijd is voorbij voor eenzijdige plannen die natuur en landschap bedreigen.

Erfgoedvereniging Heemschut
De Noord-Brabantse commissieleden herkennen zich in de column in Brabant Cultureel en hielden hun verdere reacties kort: Afgrijselijk. Een waanzinnig plan. Er kleven zoveel nadelen aan en bovendien wordt de naam van Van Gogh misbruikt voor eigen gewin.

Lees ook op Brabant Cultureel
De schoonheid van Vincent van Gogh of de horror van Jeroen Bosch?

Cartoon > Len Munnik | Bewerking beeld boven dit artikel > Hans Lodewijkx

© Brabant Cultureel en de inzenders 2020

Reacties (1)

  1. Harry van Vugt schreef:

    Van Gogh draait zich om in zijn graf als hij die lelijke hoge torens in ons landschap ziet staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *