Statenfractie SP stelt kritische vragen over cultuursubsidies provincie

De SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft een reeks kritische vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over het subsidiebeleid voor de cultuursector. Aanleiding zijn de adviezen die onlangs zijn uitgebracht over de subsidiëring van een aantal instellingen. Omdat er meer aanvragen waren dan er geld beschikbaar is, viel een aantal instellingen buiten de boot. 

Veel vragen van de SP-fractie, waarvan ook oud-gedeputeerde voor cultuur Henri Swinkels deel uitmaakt, gaan over de toepassing van de regeling en de indeling in onderscheiden catagorieën. Maar de SP wil ook opheldering over specifieke zaken, zoals het advies om zes miljoen euro (verdeeld over vier jaar) beschikbaar te stellen voor de financiering van philharmonie zuidnederland. 
De fractie vindt het positieve advies opmerkelijk omdat in de regeling geen subsidiëring is voorzien voor symfonische muziek en er in algemene zin een maximale hoogte is vastgesteld voor toe te kennen bedragen van afgerond 1,4 miljoen euro. Volgens de SP is hier sprake van een toekenning buiten de provinciale subsidieregeling om. Waar komt het geld vandaan, wil de SP weten, en gaat dat ten koste van subsidie voor andere culturele instellingen? 

Een ander punt waar de SP helderheid over wil is hoe het college van GS rekening gaat houden met de gevolgen van de coronacrisis bij de definitieve toewijzing van subsidies. Verder wil de SP weten wat het provinciaal bestuur vindt van het subsidieplafond in de regeling. Daardoor komen instellingen met een positief advies toch niet aan merking voor subsidie. En dat schuurt, merkte de adviescommissie eerder op. 

Die adviescommissie heeft ook vastgesteld dat er in Brabant behoefte is aan een debatcentrum. De SP wil graag horen wat het college van GS van deze suggestie vindt. (en)

De vragen van de SP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *