‘Denkend aan Brabant zie ik eindeloze rijen dozen in het landschap staan’

OPNIEUW ACTUEEL | Het wordt een steeds ‘normaler’ beeld langs de snelwegen, de gigantische, gesloten dozen, zo uniform dat je er met de beste wil van de wereld niet vanaf kan lezen wat er binnen eigenlijk gebeurt. De verdozing van het Brabants landschap neemt een vlucht. Brabant is een populaire vestigingslocatie voor XXL-distributiecentra, onder meer door de gunstige ligging ten opzichte van de Rotterdamse haven en het Duitse achterland en een goed wegennet, maar ook doordat gemeenten de economische bedrijvigheid vaak maar wat graag binnen hun grenzen verwelkomen. 

door Corien Ligtenberg en Piet den Blanken (foto’s)

Kijk hier naar 35 foto’s die fotograaf Piet den Blanken maakte op 18 bedrijfsterreinen in de provincie Noord-Brabant.

De bouw van de grootschalige distributiecentra is mede het gevolg (maar niet alleen) van de sterk toegenomen populariteit van online winkelen. Er worden steeds meer en grotere distributiecentra en opslagruimten gebouwd, die niet alleen veel ruimte opeisen maar ook veel verkeer met zich meebrengen. Zo druppelen de binnensteden leeg en stroomt het platteland vol.  

De dozen zijn door hun afmetingen weliswaar beeldbepalend, in de zin dat je er niet omheen kan, maar de meeste zijn bepaald niet onder architectuur gebouwd. Ze liggen gesloten, in zichzelf gekeerd, als een vreemd lichaam in het omringende landschap en gaan er geen enkele relatie mee aan; de schalen botsen. Gelukkig is er ook een lichtpuntje: bij wijs beleid bieden de uitgestrekte, platte daken kansen als het gaat om vergroening en het opwekken van schone energie.

Brabant scherpt regels voor XXL-distributiecentra aan
Noord-Brabant scherpt de regels voor grote distributiecentra verder aan. Bouw van de vaak enorme loodsen is alleen nog toegestaan op bedrijventerreinen bij Tilburg, Veghel, Heesch-West en Haps. Een Chinese megastore die een XXL-loods van meer dan drie hectare wil bouwen in Brabant, louter en alleen om van daaruit de Europese markt te bedienen, is niet langer welkom. 
Bron: NOS 3 februari 2022

Reacties (2)

  1. Leo Mesman schreef:

    Een signaal dat mij uit het hart gegrepen is! Bij mijn familiebezoeken in Brabant word ik telkens weer triest van de steeds verder oprukkende ‘verdozing’ van het landschap. De afmetingen van deze ‘Fremdkörper’ zijn vaak verbijsterend groot. En ze zijn zo lelijk! Welvaart gaat duidelijk boven welzijn in de ruimtelijke ordening (?) van gemeenten en provincie.

  2. Anne van Kuijk schreef:

    De ene ‘doos’ is de andere niet. Het vraagstuk is ook cultureel diverser dan de eerste indruk -afgaand op het uiterlijk- misschien doet vermoeden. Zie onder meer de Design Challenge “Out of the box” van CAST centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg i.s.m. Kunstloc Brabant en de Vereniging Deltametropool.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *